Psihosocialna svetovalnica

Obvestilo o delovanju Psihosocialne svetovalnice med poletnim obdobjem

Psihosocialna svetovalnica za študente, študentke in zaposlene bo do 1.10. na »počitnicah«.

Za psihološko podporo v poletnem obdobju se lahko obrnete na vaš zdravstveni dom, na telefon Klic v duševni stiski na številki 01 520 99 00, na svetovalnico Posvet na številki 031 704 707, na zaupni telefon Samarijan in Sopotnik na številki 116 123 ipd.

Če je vaša stiska zelo huda, se obrnite na nujno medicinsko pomoč na 112 ali na Enoto za krizne intervencije v Ljubljani, Grablovičeva  44a, telefon: (01)5874 922 ali na Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Njegoševa 4, Ljubljana, telefon: (01) 4750 685.

 

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene na UL je namenjena vsem, ki se soočate z različnimi situacijami (na področju medosebnih odnosov, študija, ...), ob katerih se vam porajajo: 

  • (vsakdanja) vprašanja, ki bi jih želeli »premleti« z nekom,
  • stiske, neprijetna doživljanja,
  • želje po razmisleku o nadaljnjih korakih (povezanih s konkretnim problemom, ali v življenju na sploh, osamosvajanju, partnerstvu itd.),
  • potrebe po soočanju s preteklimi bolečimi izkušnjami,
  • težave pri doseganje ciljev, problemi z  motivacijo, ipd. in bi si želeli nekaj narediti s tem,
  • želje po izboljšanju komunikacije in medosebnih odnosov (partnerskih, odnosov z avtoritetami, starši,...), asertivnosti, ...

V psihosocialno svetovalnico ste vabljeni tudi študentje/ke, ki bi si želeli z nekom razmišljati o različnih pogledih, vprašanjih, dilemah, nejasnostih glede (bodočega) profesionalnega dela ali vprašanjih, ki se vam pojavljajo tekom prakse, obiskov, soočanj … z uporabniki in institucijami (supervizija, koučing).

Namenjena pa je tudi vsem, ki ste zgolj radovedni, ali pa bi želeli poklepetati o sebi, dobiti kakšno povratno informacijo o svojem delovanju...

Kje?

Psihosocialna svetovalnica za študentke in študente ter zaposlene deluje na dveh lokacijah: na Pedagoški fakulteti (torki in četrtki) in na Zdravstveni fakulteti (četrtki). Kadar je otežen ali onemogočen dostop »v živo«, se lahko dogovorite za svetovanje na daljavo.

Praviloma izberete tisto lokacijo, ki vam je bližja in tisto svetovalko, s katero niste v nekem drugem odnosu (študijskem, poznanstvo…).

Kdo smo?

Na Zdravstveni fakulteti se lahko obrnete na svetovalke/ce: Simona Prosen (simona.prosen@pef.uni-lj.si), Jana Rapuš Pavel (jana.pavel@pef.uni-lj.si), Tatjana Verbnik Dobnikar (tatjana.dobnikar@guest.arnes.si),  Anja Gruden (anja.gruden@pef.uni-lj.si), Mija M. Klemenčič Rozman (mija.klemencic@pef.uni-lj.si), Alenka Kobolt  (alenka.kobolt@guest.arnes.si)  in Tomaž Vec (tomaz.vec@pef.uni-lj.si).

Na Pedagoški fakulteti se lahko obrnete na svetovalke:  Nina Mešl (nina.mesl@fsd.uni-lj.si), Mojca Šeme (mojca.seme@fsd.uni-lj.si), Tadeja Kodele (tadeja.kodele@fsd.uni-lj.si), Tatjana Verbnik Dobnikar (tatjana.verbnik@gmail.com) in Julija Pelc (julija.pelc@gmail.com)

Ker smo usposobljeni na področju različnih specialističnih, svetovalnih in (psiho)terapevtskih šol in imamo raznovrstne izkušnje pri nudenju psihosocialne pomoči, zagotavljamo, da bomo lahko ustrezno pokrivali širok spekter pristopov in intervenc, ki jih študentke/je v različnih življenjskih situacijah in kontekstih potrebujete in hkrati znali prepoznati situacije, ko je nekoga potrebno usmeriti k drugim strokovnim profilom.

Vendar naj poudarimo še enkrat: psihosocialna svetovalnica je namenjena tudi povsem vsakodnevnim, »običajnim« vprašanjem, razmislekom. V njej boste lahko to naredili neobremenjeno, v miru, s strokovnjakom, ki se bo v tistem času resnično posvetil le vam. Pri tem vam zagotavljamo anonimnost, diskretnost in zaupnost (torej bo vse, o čemer boste spregovorili v svetovalnici, ostalo le med vama s strokovnjakom)!

Kdaj?

Psihosocialna svetovalnica na Zdravstveni fakulteti deluje 1 x tedensko ob četrtkih od 13.00 do 15.00 (izjeme so posebej označene) v 110 A, študentska pisarna, 1. nadstropje.  

Psihosocialna svetovalnica na Pedagoški fakulteti deluje 2 x tedensko ob torkih in četrtkih od 13.00 do 15.00 (izjeme so posebej označene) v 405.  

Kako priti?

Napišete mail tistemu, h kateremu želite priti in se tako dogovorite za termin, ki obema ustreza ali enostavno pridete (kar je manj priporočljivo, saj svetovalec/ka pogosto ni prost/a, se bosta pa dogovorila vsaj za prosti termin). Če slučajno ne morete priti na dogovorjeni termin, vas prosimo, da sporočite svojo odsotnost vsaj nekaj dni prej, da lahko termin izkoristi kdo drug!

Če zaradi zdravstvenega stanja ali zaprtja fakultete ne morete priti na svetovanje, se lahko s svetovalci dogovorite za svetovanje preko Skypea, Zooma ali podobnih orodij. Prosimo pa vas, da se za predvideni termin, način poteka svetovanja in pogoje predhodno dogovorite preko maila!

vodja svetovalnice: dr. Tomaž Vec, spec. psih. svet.

Svetovanja v času epidemije potekajo preko on line srečanj!