7. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2019

uvodnik teme odbori program prijava lokacija informacije povezave arhiv

Programsko izvršni odbor

Za Fakulteto za socialno delo, Univerza v Ljubljani: dr. Sonja Bezjak; dr. Milko Poštrak; dr. Liljana Rihter; dr. Irena Šumi; dr. Darja Zaviršek (predsednca); dr. Jelka Zorn
Za Socialno zbornico Slovenije: Vilko Kolbl
Za Skupnost centrov za socialno delo: Darja Korva
Za društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije: Francka Premzl; Eva Šinkovec
Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije: Mateja Škrinjar
Za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Sonja Robnik; Janja Romih
Za Inštitut RS za socialno varstvo: Jasmina Rosič