6. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2016

Programski izvršni odbor:
predsednici: Lea Šugman Bohinc, in Liljana Rihter,

Ružica Boškič, Renata Brdar Tomažičič, Barbara Kobal Tomc, Simona Ratajc, Vilko Kolbl, Anton Kustec, Vesna Šiplič Horvat, Aleš žnidar, Laura Radešič, Vesna Leskošek, Gabi čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl, Jana Mali, Lea Šugman Bohinc, Liljana Rihter, Danica Hrovatič
 

Programski znanstven svet:
predsednica: Jana Mali,

Gordana Berc, Ružica Boškič, Renata Brdar Tomažičič, Mojca Cerkovnik Hvala, Nika Cigoj Kuzma , Gabi čačinovič Vogrinčič, Bojan Dekleva, Srečo Dragoš, Maša Filipovič Hrast, Vito Flaker, Vera Grebenc, Subhangi Herath, Martina Horvat Kuzma, Jože Hren, Danica Hrovatič, Ana Jagrič, Andreja Kavar Vidmar, Barbara Kobal Tomc, Tadeja Kodele, Vilko Kolbl, Barbara Kresal, Gašper Krstulovič,  Anton Kustec, Klavdija Kustec, Goran Kuzma, Irena Kuštrin, Vesna Leskošek, Bogdan Lešnik, Jana Mali, Blaž Mesec, Bojana Mesec, Marko Mesec, Nina Mešl, Vida Miloševič Arnold, Simona Muhič, Suzana Oreški, Marija Ovsenik, Milko Poštrak, Laura Radešič, Andreja Rafaelič, Tamara Rape žiberna, Pavla Rapoša Tajnšek, Simona Ratajc, Liljana Rihter, Nino Rode, Ana Marija Sobočan, Grega Strban, Bernard Stritih, Amra Šabič, Vesna Šiplič Horvat, Jelka Škerjanc, Zorica Škorc, Ana Štambuk, Lea Šugman Bohinc, Lorenzo Toresini, Mojca Urek, Petra Videmšek, Darja Zaviršek,  Jelka Zorn, Nino žganec, Nina žitek, Aleš žnidar.
 

Organizacijski odbor: 
predsednica: Petra Videmšek,
Ana Jagrič, Martina Kerec , Polona Klemenčič, Tadeja Kodele, Nika Cigoj Kuzma, Marjana Kovačič, Marko Mesec, Borut Petrovič Jesenovec, Mirjam Ten Veem, Petra Videmšek, Goran Kuzma, Martina Horvat Kuzma