Katedra za dolgotrajno oskrbo

Predstojnica: Jana Mali ...

V zadnjem desetletju se v strokovni in splošni javnosti vse kar je povezano s starostjo, starimi ljudmi in staranjem, umešča v novo področje t.i. dolgotrajne oskrbe. Poleg demografskih spremembe, večjega števila ljudi s kroničnimi boleznimi, dolgotrajnimi psihološkimi, duševnimi in socialnimi stiskami, hendikepom in različnimi oslabelostmi, zaradi katerih za samostojno življenje potrebujejo dolgotrajno pomoč ali podporo drugih, so razlogi za porajanje dolgotrajne oskrbe tudi v procesih dezinstitucionalizacije in potrebe po razvoju skupnostno usmerjene oskrbe. Tako dezinstitucionalizacija kot skupnostna oskrba na fakulteti tradicionalno zavzemata pomembno mesto razvoja znanosti in stroke socialnega dela, zato je dolgotrajna oskrba kot njun vzporeden fenomen, pomembno področje fakultetnega razvoja.

Na katedri za dolgotrajno oskrbo združujemo različna področja delovanja fakultete, od pedagoškega dela, projektnega in raziskovalnega dela, do mednarodnega sodelovanja in strokovnega izpopolnjevanja. Z vnosom specializiranega znanja dolgotrajne oskrbe v študijski program socialnega dela na 1. in 2. stopnji želimo vpeljati študente v poglobljen in samostojen študij socialnega dela s starimi ljudmi, jih usposobiti za specializirano socialno delo s starimi ljudmi v skupnosti, v institucijah za stare ljudi in za svetovanje pri pripravi na starost vseh tistih generacij, ki v proces staranja šele vstopajo. Študij omogoča študentom spoznavanje in razumevanje sodobnih teoretičnih konceptov in praks na področju socialnega dela s starimi ljudmi ter njihovo aplikacijo v konkretno praktično delo.

Na katedri izvajamo nacionalne in mednarodne projekte povezane s temo dolgotrajne oskrbe. Na Inter University Centre, Dubrovnik od 2012 dalje poteka mednarodni podiplomski izobraževalni program Working with Old Age, ki je del School for Social Work Theory and Practice. Letno organiziramo enotedenski izobraževalni program, ki z udeležbo mednarodnih znanstvenikov, strokovnjakov in študentov tvorijo priložnost razvijanja znanosti in stroke socialnega dela, izmenjave izkušenj znanstvenega raziskovanja in praktičnega delovanje ter novih oblik mednarodnega sodelovanja.

Izdali smo več znanstvenih monografij in člankov na temo dolgotrajne oskrbe. Med znanstvenimi monografijami je najbolj prepoznana pentologija:

Flaker et al.: Dolgotrajna oskrba Dolgotrajna oskrba Osebno načrtovanje Nastajanje dolgotrajne oskrbe inovacije v DO.png
Založba FSD