Diplomsko delo

Z izdelavo diplomskega dela študent/ka dokaže, da zna uporabiti znanje teorije in metode socialnega dela ter metodologije raziskovanja v socialnem delu pri reševanju konkretnega teoretskega ali praktičnega problema s področja socialnega dela. Glede na vrsto problema, ki ga delo obravnava, in prevladujoči pristop, delimo diplomska dela na teoretske razprave (na podlagi literature) in empirične raziskave. Vsaka zahteva drugačen pristop in drugačno strukturo poročila. Dobro napisano in uspešno obranjeno diplomsko delo odločilno vpliva na uspeh diplomskega izpita kot celote.

Prijava teme diplomskega dela (elektronska oddaja)

Prijavo teme diplomskega dela lahko študentke in študenti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje oddate od vpisa v  4. letnik (od 1. oktobra dalje) oziroma najmanj 3 mesece pred predvidenim rokom za oddajo diplomskega dela. Prijava teme je oddana, ko jo v Visu potrdi mentor/ica.

Prijavljena tema diplomskega dela velja 2 leti.

Kolikor v roku dveh let od elektronske prijave teme ne boste diplomirali, boste morali ponovno oddati prijavo teme diplomskega dela.

Pred oddajo diplomskega dela poskrbimo, da je delo urejeno v skladu z navodili.

Roki za oddajo diplomskega dela in zagovori

Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. oktobra: zagovor v novembru                 
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. decembra: zagovor v januarju
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. marca: zagovor v aprilu
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. maja: zagovor v juniju
Oddaja diplomskega dela od 15. do 30. junija: zagovor v septembru.

Pomembno: Pred oddajo študent/ka pošlje končno besedilo diplomskega dela v pregled v programu TURNITIN. To študent/ka stori tako, da po odobritvi mentorja/mentorice, da je diplomsko delo primerno za oddajo, pošlje besedilo diplomskega dela (v word ali pdf obliki) strokovni delavki Mirjam Ten Veen na elektronski naslov   

Mentor/mentorica in študent/ka bosta v roku 5 delovnih dni prejela obvestilo/poročilo po elektronski pošti. Študent/ka elektronsko obvestilo o pregledu v programu TURNITIN prinese v referat pri oddaji diplomskega dela (prinese samo natisnjeno elektronsko obvestilo, da je bilo diplomsko delo pregledano v programu Turnitin. Poročila iz programa Turnitin ne natisne).

Pri oddaji diplomskega dela študent/ka odda:

  • diplomsko delo (3 spiralno vezane, 4 v primeru somentorja/somentorice)
  • natisnjeno elektronsko obvestilo o opravljenem pregledu diplomskega dela v programu TURNITIN
  • dve izjavi o avtorstvu (ki nista vezani v diplomsko delo in ju je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • podpisano izjavo mentorja/mentorice, da je diplomsko delo vsebinsko, jezikovno in strokovno ustrezno (ki ni vezana v diplomsko delo in jo je treba pri oddaji obvezno prinesti v referat za študentske zadeve)
  • diplomsko delo, shranjeno na CD-ju (v pdf formatu)
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah
  • izredni študentje tudi potrdilo, da so poravnali vse finančne obveznosti, ki ga dobijo v računovodstvu.

 

Izjava mentorja

Izjava o avtorstvu

Pravilnik o diplomskem delu

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah 2014

Kako uredimo študijsko besedilo

Obvestila o diplomskih zagovorih - https://visfsd.uni-lj.si/obvestila/zagovori.htm