Diplomsko delo

Z izdelavo diplomskega dela študent/ka dokaže, da zna uporabiti znanje teorije in metode socialnega dela ter metodologije raziskovanja v socialnem delu pri reševanju konkretnega teoretskega ali praktičnega problema s področja socialnega dela. Glede na vrsto problema, ki ga delo obravnava, in prevladujoči pristop, delimo diplomska dela na teoretske razprave (na podlagi literature) in empirične raziskave. Vsaka zahteva drugačen pristop in drugačno strukturo poročila. Dobro napisano in uspešno obranjeno diplomsko delo odločilno vpliva na uspeh diplomskega izpita kot celote.

Prijava teme diplomskega dela (elektronska oddaja)

Prijavo teme diplomskega dela lahko študentke in študenti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje oddate od vpisa v  4. letnik (od 1. oktobra dalje) oziroma najmanj 3 mesece pred predvidenim rokom za oddajo diplomskega dela. Prijava teme je oddana, ko jo v Visu potrdi mentor/ica.

Prijavljena tema diplomskega dela velja 2 leti.

Kolikor v roku dveh let od elektronske prijave teme ne boste diplomirali, boste morali ponovno oddati prijavo teme diplomskega dela.

Pred oddajo diplomskega dela poskrbimo, da je delo urejeno v skladu z navodili.

Oddaja diplomskega dela

V skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela študija vas seznanjamo z novim postopkom (ki prične veljati z dnem 21. 3. 2019) oddaje zaključnega dela (formulacija »zaključno delo« se v nadaljevanju uporablja za diplomsko in magistrsko delo). Elektronska oddaja poteka preko spletnega referata (VIS-a).  Opis postopka oddaje najdete v navodilih.

Roki za oddajo diplomskega dela in zagovori

Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. oktobra: zagovor v novembru                 
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. decembra: zagovor v januarju
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. marca: zagovor v aprilu
Oddaja diplomskega dela od 1. do 15. maja: zagovor v juniju
Oddaja diplomskega dela od 15. do 30. junija: zagovor v septembru.

Ob oddaji diplomskega dela študent/ka odda:

  • diplomsko delo (3 spiralno vezane izvode, 4 v primeru somentorja/somentorice);
  • dve izjavi o avtorstvu, ki ju natisnete v VIS-u na zavihku Zaključek študija – Izjava ob oddaji dela. Podpisani izjavi nista vezani v zaključno delo in ju ob oddaji obvezno prinesete v referat za študentske zadeve;
  • diplomsko delo, shranjeno na CD-ju (v PDF-A formatu);
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah;
  • izredni študentje tudi potrdilo, da so poravnali vse finančne obveznosti, ki ga dobijo v računovodstvu.

Pravilnik o diplomskem delu

Obvestilo študentom o avtorskih pravicah 2014

Kako uredimo študijsko besedilo

Obvestila o diplomskih zagovorih - https://visfsd.uni-lj.si/obvestila/zagovori.htm