Učne baze

Razpisi učnih baz 2023/24

Razpisi za prakso so dostopni na portalu Centra za praktični študij https://cps.fsd.uni-lj.si/ . Ustvari svoj uporabniški račun! Zaradi boljše preglednosti in funkcionalnosti, za ogled razpisa in prijavo na prakso, v portalu priporočamo uporabo računalnika!

1. in 2. letnik - vpisovanje študentov je zaključeno.

3. letnik - vpisovanje študentov je zakjučeno.

4. letnik  - vpisovanje študentov je zakjučeno.

2. stopnja - razpis je objavljen, prijave odprte celo leto na https://cps.fsd.uni-lj.si/


Aktualne potrebe v projektih prostovoljnega dela v skupnosti in pomoči posamezniku (se upošteva kot del prakse v vseh letnikih in kot humanitarno, skupnostno delo v 1. in 2. letniku)


Prijavnica za študente

Študenti se na prakso prijavite na Portalu CPŠ preko razpisa (izbira treh organizacij, želja), Datumi vpisa so objavljeni zgoraj.
V primeru, da se za prakso dogovorite z organizacijo, ki je ni v razpisu, izpolnite prijavnico, ki je v Dodatku k razpisu.
Mentor študentom socialnega dela je lahko univ.dipl.soc.del., mag.soc.del. ali dipl.soc.del. oz. v obliki somentorstva izjemoma tudi drug soroden profil, ki pri svojem delu uporablja metode socialnega dela in uspešno podpre študenta na praksi, glede na vsebino nalog po programu prakse.


Prijavnica za učne baze

Učne baze, vsako leto septembra, pošljejo prijavo prostih mest za prakso študentov FSD. Prijava prostih mest je možna tudi še kasneje.

Prijavnica za učne baze 23/24


Pogosto zastavljena vprašanja

Obseg prakse in druge informacije

Rokovnik študenti


Izpitni roki

2023/24


Praksa v tujini, na izmenjavi idr.

Informacije o možnostih prakse v tujini


Dodatne ponudbe za prakso

Poleg razpisov prostih mest v učnih bazah, ki so objavljeni v začetku študijskega leta, med letom pridejo dodatne ponudbe oz. povpraševanja po študentih socialnega dela.
O dodatnih možnostih prakse in prostovoljnega dela, študenti prejmete obvestila v sistemu VIS. Ponudbe za prostovoljno delo najdete tudi na prostovoljstvo.org. V poštev pridejo aktivnosti povezane s socialo in socialnim delom.

http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del#result_13581


Učne baze

Vsako leto je aktivnih pribl. 250 učnih baz izmed 500 in 300 mentorjev izmed 600, kolikor jih je vključenih v proces študijske prakse FSD. Učne baze in mentorji prihajajo iz različnih področij socialnega dela in vseh koncev Slovenije.

UBFSD googlemap