Učne baze

Aktualne potrebe organizacij po prostovoljcih

Seznam aktualnih potreb po prostovoljcih (različna področja prostovoljnega dela)

Razpisi učnih baz 2021/22

Študenti, ki se dogovorijo z učnimi bazami, ki jih v tekočem š.l. v razpisu ni, ustreznost učne baze preverijo pri koordinatorju prakse.
Študenti 2. stopnje se sami dogovorijo za termin prakse.


Prijavnica za študente, ki se sami dogovorijo za prakso v učni bazi, ki je ni v razpisu.

https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/prijavnica-za-prakso/
Mentor študentom socialnega dela je lahko univ.dipl.soc.del. (mag.soc.del.) ali dipl.soc.del. oz. v obliki somentorstva izjemoma tudi drug soroden profil, ki pri svojem delu uporablja metode socialnega dela.


Prijavnica za učne baze

Prijavnica za učne baze š.l. 2021/2022
Prijavnico pošljite do 21.9. na .
(Za prakso študentov 3. in 4. letnika ter 1. letnika 2. stopnje, lahko prijavnico oddate tudi še kasneje. Ad-hoc potrebe po študentih, nam prav tako lahko sporočite kadarkoli.)


Pogosto zastavljena vprašanja

Obseg prakse in druge informacije

Rokovnik študenti


Izpitni roki

2021/22


Praksa v tujini, na izmenjavi idr.

Informacije o možnostih prakse v tujini


Dodatne ponudbe za prakso

Poleg razpisov prostih mest v učnih bazah, ki so objavljeni v začetku študijskega leta, med letom pridejo dodatne ponudbe oz. povpraševanja po študentih socialnega dela.
O dodatnih možnostih prakse in prostovoljnega dela, študenti prejmete obvestila v sistemu VIS. Ponudbe za prostovoljno delo najdete tudi na prostovoljstvo.org. V poštev pridejo aktivnosti povezane s socialo in socialnim delom.

http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del#result_13581


Učne baze

Vsako leto je aktivnih pribl. 250 učnih baz izmed 500 in 300 mentorjev izmed 600, kolikor jih je vključenih v proces študijske prakse FSD. Učne baze in mentorji prihajajo iz različnih področij socialnega dela in vseh koncev Slovenije.

Učne baze FSD