Aktualni projekti

01.01.2022 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja01.01.2022 - Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov01.12.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu upokojencev Kranj01.11.2021 - Vključevanje mladih: vključujoč in transformativni okvir za vse poti v družbo01.11.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu Taber Cerklje01.10.2021 - Priprava in izvedba individualnih izobraževanj/delavnic za upravičence Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše27.09.2021 - Izobraževanje z vsebinami s področja dolgotrajne oziroma integrirane oskrbe01.09.2021 - Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije CUDV Črna01.06.2021 - Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije Doma na Krasu 202105.10.2020 - Multi - Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends - EURO-CAN01.10.2020 - Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion - ASTRA01.10.2020 - Uporaba raziskovanja trajnostnega prehoda v socialnem delu za naslavljanje velikega družbenega izziva socialnega vključevanja - ASTRA01.09.2020 - Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela01.09.2020 - Socialno delo kot naprava solidarnosti: izbrane problematije v zgodovinski in izkušenjski optiki01.09.2020 - Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklice rehabilitacije01.09.2020 - European Master on Active Ageing and Age Friendly Society - EMMA01.07.2020 - Informacije in sporazumevanje: osnove za pravičnost za ljudi z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj01.10.2019 - Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019 - 202201.07.2019 - Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah14.03.2019 - EVROPSKA RAZISKOVALNA MREŽA ZA PODPORO DRUŽINAM. NA DOKAZIH TEMELJEČ, MULTIDISCIPLINAREN PRISTOP OD SPODAJ NAVZGOR01.01.2018 - Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj