Aktualni projekti

05.10.2020 - Multi - Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends - EURO-CAN01.10.2020 - Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion - ASTRA01.10.2020 - Uporaba raziskovanja trajnostnega prehoda v socialnem delu za naslavljanje velikega družbenega izziva socialnega vključevanja - ASTRA01.09.2020 - Socialno delo kot naprava solidarnosti: izbrane problematije v zgodovinski in izkušenjski optiki01.09.2020 - Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklice rehabilitacije01.09.2020 - European Master on Active Ageing and Age Friendly Society - EMMA01.09.2020 - Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela01.04.2020 - Informacije in sporazumevanje: osnove za pravičnost za ljudi z ovirami, ki so žrtve kaznivih dejanj01.11.2019 - Strukturna diskriminacija kot ovira pri doseganju cilja dostojnega življenja za vse01.11.2019 - Podporne mreže mladih v psihosocialnih stiskah01.10.2019 - Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2019 - 202201.07.2019 - Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah14.03.2019 - EVROPSKA RAZISKOVALNA MREŽA ZA PODPORO DRUŽINAM. NA DOKAZIH TEMELJEČ, MULTIDISCIPLINAREN PRISTOP OD SPODAJ NAVZGOR01.01.2018 - Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj01.01.2017 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja