Aktualni projekti

01.01.2024 - In-Touch: Implementation of a person-centered palliative care iNtervention To imprOve comfort, QUality of Life and social engagement of people with advanced dementia in care Homes01.11.2023 - Etika v urbani dobi in družbena vključenost - URGE01.11.2023 - Protokol zagotavljanja kakovosti izvajanja storitev za podporo družinam v Evropi. Na dokazih utemeljen in kulturno ozaveščen model za strokovno prakso01.10.2023 - Jezikovna dostopnost pravic socialnega varstva v Sloveniji01.10.2023 - Sistemi skrbi in izobraževanja otrok s senzornimi ovirami v prvi in drugi jugoslovanski državi01.10.2023 - Preobrazba varovanih oddelkov v skupnostne oblike oskrbe odraslih in otrok z oviranostmi01.10.2023 - Enostarševske družine v Sloveniji: tveganja in priložnosti na presečišču socialnih politik, družbenih norm in strokovnih praks01.04.2023 - Podpora pri izvedbi pilotnega projekta Centra za socialno delo Gorenjska »Mobilna služba za podporo družinam s številnimi izzivi«, 2. del01.03.2023 - Vseživljenjsko učenje, trajnostni razvoj in dolgoživa družba: razvoj učnih vsebin, strategij, evalvacije in sistema mikrodokazil za starejše študente01.10.2022 - Vsakdanje življenje in življenjski potek starih ljudi, ki živijo v revščini01.09.2022 - Mreža za učenje in inovacije - LINK01.01.2022 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja05.10.2020 - Multi - Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends - EURO-CAN01.10.2020 - Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion - ASTRA01.09.2020 - Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji in praksi socialnega dela01.09.2020 - Socialno delo kot naprava solidarnosti:izbrane problematike v zgodovinski in izkušenjski optiki01.01.2018 - Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj