Mreža za učenje in inovacije - LINK

Tip projekta: EU Erasmus +

Datum začetka: 01.09.2022

Datum konca: 31.08.2025

Financer: Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:

Zemgalees Planosanas Regions, Jelgava, Latvija

European Social Network, Bruselj, Belgija

Fundacion Avedis Donabedian Para La Mejora de la Calidad Asistencial, Barcelona, Španija

Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija

Norges Teknisk-Naturvitenska Pelige Universitet (NTNU), Trondheim, Norveška

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, Slovenija

Nosilna organizacija: Linkopings Kommun, Linkoping, Švedska

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Nina Mešl

Sodelavke/ci:

izr. prof. dr. Nina Mešl

izr. prof. dr. Liljana Rihter

doc. dr. Tadeja Kodele

as. dr. Tamara Rape Žiberna

Ključne besede:

integrirana pomoč in podpora, družine s številnimi izzivi, kompetence za sodelovanje z uporabniki storitev, učni in inovacijski laboratorij, timsko delo, izobraževalna orodja

Povzetek:

Splošni cilj projekta je razviti in preizkusiti nov model in pristop "učnega in inovacijskega laboratorija" za zagotavljanje bolj integriranih in k posamezniku usmerjenih storitev prikrajšanim skupinam (v Sloveniji bomo sodelovali z družinami s številnimi izzivi). Prizadevali si bomo ustvariti okolje, ki je potrebno za povezovanje zainteresiranih, vključno s ponudniki storitev, raziskovalci, izvajalci izobraževanj in skupinami uporabnikov, za razvoj novih pristopov k izvajanju storitev in izobraževanju. Cilj je razviti platformo, na kateri bodo na voljo nova orodja, ki bodo strokovnim delavkam in delavcem, v različnih sektorjih, omogočila razvoj novih poklicnih kompetenc in veščin, ki jih potrebujejo za podporo uporabnikom storitev. Gre za premik k bolj celostnim modelom podpore in pomoči za zagotavljanje kakovostnih storitev.

Publikacije:

Poročilo