Program Erasmus

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme). Program Vseživljenjsko učenje spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja. Pri tem so različnim ravnem izobraževanja namenjeni različni sektorski programi (npr. Comenius za douniverzitetno izobraževanje, Erasmus za terciarno izobraževanje, Leonardo da Vinci za poklicno izobraževanje in usposabljanje).

Erasmus - brošura 12-13