Program Erasmus

Erasmus je sektorski program v okviru evropskega programa Vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning Programme). Program Vseživljenjsko učenje spodbuja in finančno podpira evropsko sodelovanje na področju vseh oblik formalnega izobraževanja. Pri tem so različnim ravnem izobraževanja namenjeni različni sektorski programi.

Najpogostejša vprašanja o Erasmus izmenjavah: https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

 

Erasmus - Dodiplomski

Erasmus - Podiplomski

skupinska