Tutorstvo

Na Fakulteti za socialno delo je vzpostavljen sistem tutorstva, kjer te bomo tutorke spremljale od prvih študijskih dni pa vse do diplome. Zate smo tukaj, da ti nudimo podporo pri:

 • učenju za izpite
 • seminarjih in študijskih nalogah
 • izbiri predmetov in študijskih modulov
 • pridobitvi posebnega statusa
 • izbiri učne baze za prakso
 • (ob)študijskih dejavnostih

Tutorke »spregledamo« prošnje za pošiljanje končnih seminarskih nalog, poročil in ostalih študijskih besedil.

Nejc Pulko

Maruška Kobe

Maša Debevc

 

Nejc Pulko
tutor za 1., 2., in 3. letnik
nejc.pulko1@gmail.com
buddy for the 1st, 2nd and 3rd year

Maruška Kobe
koordinatorka turorka,
tutorka za študente s posebnim statusom
kobe.maruska@gmail.com
student coordinator,
buddy for students with special status

Maša Debevec
tutorka za 1. letnik, tutorka za Erasmus študente
masa.debevc1@gmail.com
buddy for the1st year and Erasmus buddy

 

 

 

 

 

 

Aida Hajdarević

Meri Rožac

 

 

Aida Hajdarević
tutorka za 1., 2., in 3. letnik aida.hajdarevic@gmail.com
buddy for the 1st, 2nd and 3rd year

Meri Rožac
tutorka za 4. letnik in podiplomski študij rozac.meri@gmail.com
buddy for the 4th year and Master studies

 

Erasmus buddies

     

Kaja Atanasov

Staša Frank

Kristina Majcen

 

Kaja Atanasov
tutorka za Erasmus študente

Erasmus buddy

Staša Frank
tutorka za Erasmus študente
stasa.f@gmail.com
Erasmus buddy
Kristina Majcen
tutorka za Erasmus študente
kristimajcen@gmail.com
Erasmus buddy
 

 


Dodatne informacije

Za dodatne informacije pišite na: . Lahko nas kontaktirate tudi osebno:

- prodekanjo za študijske zadeve, doc. dr. Nino Mešl ...,

- koordinatorko tutorjev, asist. dr. Klavdijo Kustec ...,

- za informacije glede tutorstva za tuje študentke in študente pa se obrnite na Boruta Petrovića Jesenovca: .

Vabljeni, vabljene!


Erasmus buddies

Are you completely lost? Do you need help?

Thankfully, at the Faculty of Social Work, we've got a buddy system and your buddies can accompany you from the first days right to the diploma. We're here for you to offer you our support and advise:

 • when you need to learn for exams
 • when you need to do assignements and presentations
 • when you need to select courses and modules
 • when you want to get a special status as student
 • when you need to select a place for your practicum
 • if you have some special interests outside faculty

Get in touch! But please note that we do NOT write your reports/texts/assignements.

Maša Debevc

Kaja Atanasov

Staša Frank

Kristina Majcen

Maša Debevec
masa.debevc1@gmail.com
Erasmus buddy

Kaja Atanasov

Erasmus buddy

Staša Frank
stasa.f@gmail.com
Erasmus buddy

Kristina Majcen
kristimajcen@gmail.com
Erasmus buddy