Tutorstvo

RAZPIS ZA TUTORKE IN TUTORJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2018/2019

Dragi študentje 2., 3., 4. letnika prve stopnje in študentje druge stopnje!

Kot ste že slišali, se je s preteklim študijskem letom začelo na Fakulteti za socialno delo uvajanje formalizirane oblike učiteljskega in študentskega tutorstva. Tudi v študijskem letu 2018-19 bomo izvajali tutorstvo, zato se obračamo na vas. Tutorstvo je namenjeno podpori študentom v vseh letnikih in na vseh stopnjah študija pri vprašanjih glede študija in izpitov pri posamičnih predmetih, pri uresničevanju pravic študentov, pri lažjem vključevanju v univerzitetno okolje na začetku študija, pri odločanju za smeri študija in drugih vprašanjih in težavah študentov. Gre večinoma za svetovanje po elektronski pošti in socialnih omrežjih, občasno pa tudi osebno, če je potrebno.

Tutorstvo je odličen način, da se študentje aktivneje vključite v delovanje fakultete tudi na manj formalne načine, stopate v stik s svojimi kolegi iz različnih letnikov in razvijate solidarnost, samopomoč in skupnost vseh študentov socialnega dela. Na fakulteti razvijamo mrežo tutorjev, ki bodo izvajali te oblike tutorstva:

- Uvajalno tutorstvo (namenjeno študentom prvega letnika);

- Predmetno tutorstvo (zlasti pri zahtevnejših in bolj izpostavljenih predmetih);

- Tutorstvo za študente s posebnimi statusi (status s posebnimi potrebami, status športnika, status umetnika);

- Tutorstvo za tuje študentke in študente.

Tutor študent je lahko vsak študent FSD, ki je vpisan najmanj v drugi letnik in je motiviran, ima  izkušnje in znanje podpreti svoje kolege, ki imajo manj izkušenj, kot jih ima sam. Za tutorje bodo organizirani: brezplačno izobraževanje, supervizija in srečanja v manj formalna srečanja. Tutorstvo bo vpisano v prilogo k diplomi, prav tako bodo tutorji imeli pravico do ene brezplačne udeležbe na seminarju ali konferenci za leto opravljanja tutorstva.

Formalni pogoji

Za uvajalno tutorstvo mora biti tutor v tekočem študijskem letu vpisan najmanj v drugi letnik na prvi stopnji študija. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za predmetno tutorstvo mora biti tutor v tekočem študijskem letu vpisana najmanj v letnik, višji od letnika, v katerem izvaja tutorstvo. Na programih druge stopnje je zaželeno, da so tutorji vpisani v dodatno leto študijskega programa, ni pa to pogoj. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za tutorstvo za študente s posebnim statusom se mora tutor seznaniti s področjem in pravicami, ki izhajajo iz različnih statusov. Pri izboru imajo prednost študenti, ki imajo sami priznan tak status.

Za tutorstvo za tuje študente mora tutor aktivno obvladati angleški jezik. Pri izboru imajo prednost študenti, ki so sami opravili ali načrtujejo »Erasmus izmenjavo«.

Prijave

Svojo prijavo lahko pošljete do 3. 9. 2018 na elektronski naslov z zadevo »PRIJAVA ZA TUTORJA/TUTORKO«. V prijavi napišite:

 ime in priimek,

 letnik študija, ki ga boste obiskovali v 2018/2019 in morebitni izbrani modul,

 telefonska številka,

 elektronski naslov,

 v kateri obliki tutorstva se najbolj prepoznate (uvajalno tutorstvo, predmetno tutorstvo, tutorstvo za tuje študente),

 naštejte predmete, pri katerih ocenjujete, da bi bili dober tutor ali tutorka,

 kratek opis, zakaj se odločate za tutorstvo oz. zakaj menite, da bi bili dobri tutor ali tutorka (motivacijsko pismo).

 

Po izteku roka vas bomo kontaktirali in povabili na sestanek.

Podrobnejše informacije

Za vse podrobnejše informacije pišite na: . Lahko nas kontaktirate tudi osebno:

- prodekanjo za študijske zadeve, doc. dr. Nino Mešl, v času govorilnih ur;

- študentskega koordinatorja tutorjev, Nejca Pulka, na 040196304 ali na ;

- koordinatorko tutorjev, asist. dr. Klavdijo Kustec, v času govorilnih ur;

- za informacije glede tutorstva za tuje študentke in študente pa se obrnite na Boruta Petrovića Jesenovca: .

Vabljeni, vabljene!

 


Tutorji Fakultete za socialno delo 2017/18

Tutorji za 1. letnik:

 • Klara Bolta; klara.bolta@decathlon.com
 • Maša Debevc; masa.debevec1@gmail.com
 • Jan Irenej Žibert; zibert.jan@gmail.com
 • Aida Hajdarević; aida.hajdarevic@gmail.com
 • Špela Golob; spelagolob04@gmail.com

Tutorji za 2. letnik:

 • Alma Osmić; almaaa.1996@gmail.com
 • Tesa Januška; tesa.januska@gmail.com
 • Jan Močnik; mocnik.jan@hotmail.com
 • Špela Palir; palir.spela@gmail.com

Tutorji za 3. letnik:

 • Tea Martinović; tea.martinovic65@gmail.com

Tutorji za 4. letnik:

 • Nika Vukša; vuksa.nika@gmail.com

Tutorji za študente/ke s posebnim statusom:

 • Maruška Kobe; kobe.maruska@gmail.com

Koordinatorja tutorjev:

 • Nejc Pulko; nejc.pulko1@gmail.com, GSM: 040 196 304
 • As. dr. Klavdija Kustec; klavdija.kustec@fsd.uni-lj.si

Vaše želje, predloge, pritožbe in pohvale lahko naslovite na

tutorstvo@fsd.uni-lj.si