Center za praktični študij

Vodja: Marko Mesec ...

Center za praktični študij načrtuje in vodi izvedbo ter evalvacijo vseh aktivnosti povezanih s študijsko prakso študentov socialnega dela:

  • vzpostavljanje mreže univerzitetnih učnih baz in mentorjev prakse,
  • opredelitev kompetenc, potrebnih za uspešno opravljeno prakso posameznega letnika študija,
  • razvijanje sistema preverjanja in ocenjevanja teh kompetenc,
  • načrtovanje in organiziranje izvedbe strokovnih posvetov v zvezi s študijsko prakso,
  • načrtovanje konkretnih aktivnosti (študenta, mentorja na učni bazi, mentorja na FSD), povezanih z izvedbo študijske prakse v vsakem letniku,
  • vzpostavljanje in utrjevanje vezi med redno študijsko prakso in projektnim delom v okviru drugih predmetov,
  • povezovanje FSD in mreže učnih baz s pomembnimi drugimi socialnimi partnerji (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in druga ministrstva, Socialna zbornica RS, Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije, Skupnost CSD, Skupnost socialnih zavodov idr.) idr.

V centru poleg pedagoških delavk in delavcev FSD sodelujejo tudi predstavnice in predstavniki učnih baz idr. socialnih partnerjev fakultete, pa tudi študentov in uporabnikov. Praktični študij, kot ga pojmujemo v poslanstvu dela FSD, tako uteleša temeljno razumevanje socialnega dela kot participatorne in dejavne stroke in znanosti in je polje, na katerem študentke in študentje, poklicne socialne delavke in delavci ter univerzitetne učiteljice in učitelji preizkušajo in razvijajo koncepte ter postopke sodobnega socialnega dela, s sodelovanjem predstavnic in predstavnikov uporabnikov pa ta proces bogatijo z nepogrešljivo uporabniško perspektivo.


Več o študijski praksi