Članice in člani senata

Srečo Dragoš ...
Vito Flaker ...
Vera Grebenc ...
Barbara Kresal ...
Vesna Leskošek ...
Jana Mali ...
Bojana Mesec ...
Nina Mešl ...
Milko Poštrak ...
Liljana Rihter ...
Ana Marija Sobočan ...
Lea Šugman Bohinc ...
Mojca Urek ...
Petra Videmšek ...
Darja Zaviršek ...
Jelka Zorn ...
predstavniki študentov ...


Častne članice in člani 

Gabi Čačinovič Vogrinčič
Ann Davis
Subhangi Herath
Blaž Mesec
Vida Miloševič Arnold
Shulamit Ramon
Pavla Rapoša Tajnšek
Alenka Šelih
John Southgate
Bernard Stritih