Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Jelka Zorn

št. sobe: K/27
telefon: + 386 (0)1 2809247
e-pošta: jelka.zorn@fsd.uni-lj.si
govorilne ure:

po dogovoru.


bibliografija:

ZORN, Jelka (2009): From erased and excluded to active participants in Slovenija. V: BLITZ, Brad K. in LYNCH, Maureen (ur.). Statelessness and the benefits of citizenship: a comparative study. Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights and International Observatory on Statelessness, Geneva, str. 50-64.

ZORN, Jelka (2009): A Case for Slovene Nationalism: Initial Citizenship Rules and the Erasure, Nations and Nationalism, letnik 15, št. 2, str.: 280-298.

ZORN, Jelka (2009): The right to stay: Challenging the policy of detention and deportation = Pravica do bivanja: zoperstavljanje zapiranju in deportiranju beguncev. European journal of social work, letnik 12, št. 2, str. 247-260.

Zorn, Jelka (2008) Slovenia: Ethnic Exclusion in a Model Accession State. In: B. Rechel (ed.) Minority Rights in Central and Eastern Europe, Routledge.

ZORN, Jelka (2008): Ljudje brez pravice do pravic in vloga socialnega dela. Socialno delo, letnik 47, št. 3/6, str. 115-131.

ZORN, Jelka (2007): Borders, Exclusion and Resistance: The Case of Slovenia. V: Lavalette, Michael in Ferguson, Iain (ur.), International Social Work and the Radical Tradition. Birmingham: Venture Press, str. 117-143.

ZORN, Jelka (2007): New Borders, New Exclusions. V: Darja Zaviršek et al. (ur.) Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str: 161-177.

ZORN, Jelka (2007): "Mi, etno-državljani etno-demokracije": nastajanje slovenskega državljanstva. Časopis za kritiko znanosti, letnik 35, št. 28, str. 17-33.

ZORN, Jelka (2006): Od izjeme do norme: centri za tujce, pridrževanje in deportacije. Časopis za kritiko znanosti, letnik 34, št. 226, str. 54-73.

ZORN, Jelka (2006): Socialno skrbstvo po drugi svetovni vojni: nova ideologija in stare vrednote V: Zaviršek, Darja in Leskošek, Vesna (ur.), Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: med družbenimi gibanji in političnimi sistemi. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, str. 61-82.

ZORN, Jelka (2005): Ethnic Citizenship in the Slovenian State. Citizenship Studies, letnik 9, številka 2, str. 135-152.

ZORN, Jelka (2005): Univerzalni temeljni dohodek ali selektivne denarne pomoči? Dialogi, letnik 41, številka 10, str. 8-23.

ZORN, Jelka (2005): Oris slovenskega državljanstva – od ius sanguinis k evropskemu apartheidu. Poročilo skupine za spremljanje nestrpnosti 4: Če ne boš priden, te bomo dali Slovencem! Ljubljana: Mirovni inštitut, str. 146-167.

ZORN, Jelka (2005): Strategije izključevanja begunk, beguncev oziroma prosilcev za azil in oseb brez statusa. Socialno delo, letnik 44, št. 4/5, str. 259-275.

Kobal, Barbara, Rode, Nino, Rihter, Liljana in ZORN, Jelka (2005): Priprava evalvacije izvajanja programov socialnega varstva. Socialno delo, letnik 44, številka 3, str. 201-209.

ZORN, Jelka (2004): The Politics of Exclusion: citizenship, Human Rights and the Erased in Slovenia = Politika isključivanja u stvaranju slovenske države: slučaj izbrisanih. Revija za sociologiju, letnik 35, številka 1/2, str. 61-72.

Dedič, Jasminka, Jalušič, Vlasta and Zorn, Jelka (2003): The Erased: Organized Innocence and the Politics of Exclusion. Ljubljana: Peace Institute.

DEDIĆ, Jasminka, JALUŠIČ, Vlasta, ZORN, Jelka (2003): Izbrisani: organizirana nedolžnost in politike izključevanja. Ljubljana: Mirovni inštitut.

ZORN, Jelka (2003): Antirasistična perspektiva v socialnem delu: kako prepoznati rasizem v vsakdanjem življenju in kulturna kompetentnost služb. Socialno delo, letnik 42, št. 4/5, str. 303-310.

ZORN, Jelka (2003): Ritualizacija in normalizacija policijskega nasilja nad pribežniki. Časopis za kritiko znanosti, letnik 31, št. 213/214, str. 125-159.

Zaviršek, Darja, ZORN, Jelka, Videmšek, Petra (2002): Inovativne metode v socialnem delu: opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje. Ljubljana: Študentska založba.

ZORN, Jelka (2000): Homoseksualnost iz perspektive drugega. Socialno delo, letnik 39, številka 1, str. 21-32.

ZORN, Jelka (1999): Homoseksualnost: (de)konstrukcija spola in seksualnosti: antropološka in feministična perspektiva. Delta, revija za ženske študije in feministično teorijo, letnik 5, št. 1-2, str. 117-131.

ZORN, Jelka (1999): Subverzivnost spolne identitete v hollywoodski produkciji. Časopis za kritiko znanosti, letnik 27, št. 197, str. 175-185.