Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW)

Obrazci in navodila

Objavljeni dokumenti so razvrščeni po korakih študija. Vsa polja v obrazcih, kjer ni drugače označeno, izpolni študent/ka.


Prijava teme doktorske disertacije

    Obrazec za prijavo teme

Obveznosti spremljanega individualnega raziskovalnega dela (SIRD)

    Prijavnica k SIRD

Obveznosti pri predmetih

    Prijavnica k izpitu

Oddaja doktorske disertacije

Izjava mentorja ali mentorice o primernosti disertacije za predstavitev na drugem seminarju Potek in vsebina doktorskega seminarja

Soglasje mentorja ali mentorice (obrazec)

Izjava o avtorstvu


Gl. tudi