Kontakti

vprašanja in sporočila info@fsd.uni-lj.si
imenik osebja sodelavke in sodelavci

 

Drugi uporabni naslovi (po abecedi)

dekanat dekanat@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 2809240
faks (01) 2809270
dodiplomski študij referat@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 2809259
podiplomski študij podiplomski@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 2809258
dopolnilni študij cisd@fsd.uni-lj.si
Erasmus mobilnost office@fsd.uni-lj.si
fotokopirnica kopirnica.fsd@gmail.com
kadrovske zadeve leonida.venek@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 2809274
karierni center sabina.zalaznik@uni-lj.si
030 706 322
knjižnica izposoja@fsd.uni-lj.si
tel.(01) 2809262
center za praktični študij marko.mesec@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 3006238
projektna pisarna projektna.pisarna@fsd.uni-lj.si
računovodstvo racunovodstvo@fsd.uni-lj.si
tel. (01) 3006239, 2809275, 2809257
raziskovanje in razvoj r-r@fsd.uni-lj.si
revija Socialno delo socialno.delo@fsd.uni-lj.si
spletne strani (uredništvo) urednistvo@fsd.uni-lj.si
študentski svet študentski svet
založba FSD zalozba@fsd.uni-lj.si