Študentski svet

SVETNIKI IN SVETNICE ŠTUDENTSKEGA SVETA FAKULTETE ZA SOCIALNO DELO V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

 

Predsednik:

Nejc Pulko (040196304, nejc.pulko1@gmail.com)

 

Podpredsednik:

Jan Močnik (041289452, mocnik.jan@hotmail.com)

 

Tajnik:  

Nika Mulec (041905883, nika.mulec7@gmail.com)

 

Namestnica predsednika:

Valerija Žebovec (031601909, valerija.zebovec@gmail.com)

 

Namestnica podpredsednika:

Eva Žukovec (031633740, eva.zukovec@gmail.com)

 

Ostale svetnice:

Daša Duc (040470325, dasa.duc@gmail.com)

Nika Vukša (040199838, vuksa.nika@gmail.com)

Tjaša Štesl (040738802, tjasa.stesl1@gmail.com)

Anja Drevenšek (031438867, drevensek.anja97@hotmail.com)

 

IZVOLJENI ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE V ORGANE FSD V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

Senat:

Nejc Pulko

Jan Močnik

Nika Vukša

Valerija Žebovec

 

Upravni odbor:

Nejc Pulko

 

Akademski zbor:

Jan Močnik, Eva Žebovec

Daša Duc

Nika Vukša

Valerija Žebovec

Nika Mulec

 

Povezovalni član ŠO FSD:

Anja Drevenšek

 

Komisija za študente s posebnimi potrebami:

Maruša Kobe (kobe.maruska@gmail.com),

 

Komisija za študentske zadeve:

Članica: Valerija Žebovec

Nadomestni član: Nika Vukša

 

Komisija za študijske zadeve:

Članica: Tjaša Štesl

Nadomestni član: Valerija Žebovec

 

Komisija za samoocenjevanje kakovosti:

Jan Močnik