Katedra za družboslovne in pravne predmete

Predstojnik: Srečo Dragoš ...

Katedra za družboslovne in pravne predmete je organizacijski okvir za skupino splošnih predmetov, ki se izvajajo na dodiplomski in podiplomski ravni. Drugi dve skupini predmetov, ki v enaki meri tvorita raznolikost celotnega predmetnika, sta posebna in povezovalna skupina predmetov. V posebno skupino sodijo tisti predmeti, katerih vsebine so za teorijo in prakso socialnega dela specifične v tolikšni meri, da jih ni najti na nobeni primerljivi fakulteti, medtem ko povezovalna skupina združuje predmete, usmerjene predvsem v aplikacijo znanj iz drugih, socialnemu delu sorodnih disciplin. Za skupino splošnih predmetov je značilno troje: da so s podobnimi ali enakimi vsebinami dostopni tudi na drugih fakultetah, da za socialno delo niso specifični, so pa nepogrešljivi za družboslovno usmerjenost poklica, za katerega izobražujemo na FSD. Zato je osnovni namen naše Katedre predvsem skrb za ustrezno širino in kakovost splošnih predmetov, saj se zavedamo, da bi se brez njih socialno delo zreduciralo zgolj na tehniko in postalo nezmožno refleksije razmer, v katerih živijo njegovi uporabniki.