Zaupne osebe (nasilje)

Preprečevanje spolnega in drugega nadlegovanja, trpinčenja in nasilja[1]

Na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani imamo ničelno toleranco do vsakršnega trpinčenja, nadlegovanja, spolnega nadlegovanja ali drugih oblik nasilja. Zavezujemo se, da bomo na fakulteti dejavno zagotavljali prostor medsebojnega spoštovanja, varovanja dostojanstva, medsebojnega zaupanja in sprejemanja raznolikosti.

Vsem osebam, ki so doživele kakršno koli obliko nasilja, zagotavljamo varen prostor in zaščito ter dosledno izpeljavo vseh za to predvidenih postopkov v skladu s Pravilnikom o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013070915301829/). Ob tem posebej poudarjamo, da je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj oziroma povzročiteljica in ne žrtev.

V primeru spolnega nadlegovanja, nadlegovanja ali trpinčenja, diskriminacije na podlagi spola, spolne usmerjenosti, oviranosti oz. drugih osebnih okoliščin se lahko obrnete na zaupne osebe. Zaupne osebe so institut, ki smo ga vzpostavili na fakulteti in nanje se lahko obrnejo pedagoški in strokovni delavci in delavke ter študentke in študentje. Naloge zaupnih oseb so:

  • zagotoviti varen prostor in prisluhniti,
  • informirati in poiskati pomoč
  • svetovati in pomagati pri nadaljnjih korakih.

Zaupni osebi na FSD:

Mojca Šeme,

Jelka Zorn, jelka.zorn@fsd.uni-lj.si


[1] Povzeto po: https://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/zaupne-osebe