Magistrski pred 2009

Sociologija - socialno delo v skupnosti (STARI PROGRAM)

je medfakultetni podiplomski program Fakultete za socialno delo in Fakultete za družbene vede, ki ga izvajajo profesorji in profesorice obeh fakultet na obeh lokacijah.

Od študijskega leta 2009/2010 se ni več mogoče vpisati v začetni letnik znanstvenega magisterija, pač pa lahko že vpisani študenti/študentke nadaljujejo in končajo podiplomski študij po vpisanem programu do konca študijskega leta 2015/16 (če je študent/ka pavziral/a več kot dve študijski leti od zadnjega vpisa, mora vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje podiplomskega študija).

 

Postopek in obrazci

Podiplomski študij