Organi fakultete

Akademski zbor (Academic assembly)
Sestavljajo ga na fakulteti zaposleni učitelji, učiteljice, znanstveni delavci, delavke in sodelavci, sodelavke in predstavniki, predstavnice študentov in študentk.
Predsednik: Milko Poštrak ...
predstavnice in predstavnki študentk in študentov ...

Senat

Dekanja


Delovna telesa Senata fakultete:

Komisija za študijske zadeve (Undergraduate Study Commission)
Lea Šugman Bohinc (predsednica) ...
Srečo Dragoš
Anže Jurček
predstavnik študentov (1) ...
Erasmus koordinator
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za študentske zadeve (Student Affairs Commission)
Milko Poštrak (predsednik) ...
Klavdija Kustec (članica oz. namestnica predsednika)
Sara Pistotnik
predstavnik študentov (1) ...
Bojana Mesec (nadomestna članica)
Mojca Šeme (nadomestna članica)
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za doktorski študij (Doctoral Studies Commission)
Jelka Zorn (predsednica) ...
Lea Šugman Bohinc
Barbara Kresal
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za samoocenjevanje kakovosti (Self-Evaluation Commission)
Anamarija Kejžar (predsednica) ...
Tamara Rape Žiberna
Monika Bohinec
predstavnik študentov ...
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za študente s posebnim statusom (Commission for Students with Special Status)
Milko Poštrak - predsednik ...
Ana Kralj
Primož Rakovec
Predstavnik študentov ...
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje (Commission for Scientific Research and International Cooperation)
Darja Zaviršek  - predsednica ...
Petra Videmšek
Juš Škraban
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Odbor za Prešernove nagrade (Prešern Awards Commission)
Tadeja Kodele - predsednica ...
Barbara Kresal
Jelka Zorn
Irena Šumi - nadomestna članica
Primož Rakovec – nadomestni član
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za strokovno izpopolnjevanje (Commission for professional development)
Lea Šugman Bohinc - predsednica ...
Anamarija Kejžar
Juš Škraban
Borut Petrović Jesenovec
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Uredniški odbor knjižnih izdaj (Publishing Unit's Editorial Board)
Milko Poštrak – predsednik ...
Irena Šumi
Vito Flaker
Barbara Černač
Borut Petrović Jesenovec (vodja izdajateljske dejavnosti)
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)


Drugi odbori:

Kolegij skrbnikov drugostopenjskih programov in modulov (Board of Administrators of Second-Degree Programmes and Modules)
Nina Mešl
Mojca Urek
Jana Mali
Lea Šugman Bohinc
Darja Zaviršek
Vito Flaker
Milko Poštrak
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Habilitacijska komisija (Habilitation Commission)
Vesna Leskošek- predsednica ...
Nina Mešl
Amra Šabić
Liljana Rihter
Prodekanja za raziskovanje in razvoj ...

Komisija za etiko (Etics Commission)
Alenka Gril (predsednica) ...
Liljana Rihter (podpredsednica)
Ana Marija Sobočan
Srečo Dragoš
Mirjana Ule
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Disciplinska komisija (Disciplinary Commission)
Vesna Leskošek -  predsednica ... (namestnica  Darja Zaviršek)
Predstavnika študentov (2) ...

Upravni odbor UpravniOdbor@fsd.uni-lj.si (Management Board)
Anamarija Kejžar (predsednica) ...
Tadeja Kodele
Tamara Rape Žiberna
Mirjam ten Veen
predstavnik študentov (1) ...
dekanja, tajnica fakultete in vodja računovodstva

Uredniški odbor revije Socialno delo (Editorial Board of Socialno delo Journal)
Vera Grebenc (glavna urednica) ...
Uredniški odbor:
Srečo Dragoš
Nina Mešl
Tamara Rape Žiberna
Irena Šumi
Mojca Urek
Darja Zaviršek

Strokovni svet knjižnice (Library's Expert Council)

Darja Zaviršek
Vera Grebenc
Anže Jurček
Predstavnik študentov
Vodja knjižnice
Dve prodekanji.


Dekanja, prodekanje, tajnik fakultete in vodja računovodstva, ki so v delovnih telesih senata ter v Upravnem odboru po funkciji, niso članice komisij in nimajo glasovalne pravice.

 

Univerzitetne komisije -  komisije imenuje senat UL. FSD poda le predlog.

KVŠUL – Komisija za vprašanja študentov (Petra Videmšek, predsednica)

KEUL – Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo študente (Ana Marija Sobočan)

Senat UL- Mojca Urek