Organi fakultete

Akademski zbor
Sestavljajo ga na fakulteti zaposleni učitelji, učiteljice, znanstveni delavci, delavke in sodelavci, sodelavke in predstavniki, predstavnice študentov in študentk.
Predsednik: Milko Poštrak ...
predstavnice in predstavnki študentk in študentov:
Jan Močnik, Daša Duc, Gaja Brezovar, Valerija Žebovec, Jure Kosmač, Dino Subašić ...

Senat

Dekanja

Komisija za študijske zadeve
Lea Šugman Bohinc (predsednica) ...
Srečo Dragoš
Mojca Urek
Erasmus koordinator
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)
Gaja Brezovar (predstavnica, predstavnik študentk in študentov)

Komisija za študentske zadeve
Milko Poštrak (predsednik) ...
Bojana Mesec (članica oz. namestnica predsednika)
Amra Šabić
Klavdija Kustec (nadomestna članica)
Nina Žitek (nadomestna članica)
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)
Valerija Žebovec ... (predstavnica, predstavnik študentk in študentov)

Komisija za doktorski študij
Bogdan Lešnik (predsednik) ...
Barbara Kresal
Jelka Zorn
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za samoocenjevanje kakovosti
Srečo Dragoš (predsednik) ...
Tamara Rape Žiberna
Sonja Bezjak
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)
Jure Mravlje (predstavnica, predstavnik študentk in študentov)

Komisija za študente s posebnim statusom
Petra Videmšek (predsednica) ...
Tadeja Kodele
Julija Bonai
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)
Maruška Kobe (predstavnica študentk in študentov)

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Barbara Kresal (predsednica) ...
Vito Flaker
Liljana Rihter
Lea Šugman Bohinc
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Odbor za Prešernove nagrade
Jelka Zorn (predsednica) ...
Barbara Kresal
Bogdan Lešnik
Ana Marija Sobočan (nadomestna članica)
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za strokovno izpopolnjevanje
Petra Videmšek (predsednica) ...
Amra Šabić
Marko Mesec
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Uredniški odbor knjižnih izdaj
Bogdan Lešnik (predsednik) ...
Martina Kerec
Mojca Urek
Milko Poštrak
Borut Petrović Jesenovec (vodja izdajateljske dejavnosti)
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

 

DRUGI ODBORI:

Kolegij skrbnikov drugostopenjskih programov in modulov
Gabi Čačinovič Vogrinčič ...
Mojca Urek
Jana Mali
Lea Šugman Bohinc
Darja Zaviršek
Vito Flaker
Milko Poštrak
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za Etiko
Ana Marija Sobočan (predsednica) ...
Liljana Rihter (podpredsednica)
Srečo Dragoš
Lea Šugman Bohinc
Vito Flaker
Mojca Urek
Mirjana Ule
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Upravni odbor upravni.odbor@fsd.uni-lj.si
Liljana Rihter (predsednica) ...
Jelka Zorn
Vera Grebenc
Matina Kerec
Dekanja, tajnica fakultete in vodja računovodstva (po funkciji, brez glasovanja)
Predstavnica, predstavnik študentk in študentov:
Nejc Pulko ...

Uredniški odbor revije Socialno delo
Vera Grebenc (glavna urednica) ...
Uredniški odbor:
Lena Dominelli
Srečo Dragoš
Mojca Urek
Darja Zaviršek
Tamara Rape Žiberna
 

Dekanja, prodekanje, tajnik fakultete in vodja računovodstva, ki so v delovnih telesih senata ter v Upravnem odboru po funkciji, niso članice komisij in nimajo glasovalne pravice.