Organi fakultete

Akademski zbor
Sestavljajo ga na fakulteti zaposleni učitelji, učiteljice, znanstveni delavci, delavke in sodelavci, sodelavke in predstavniki, predstavnice študentov in študentk.
Predsednik: Milko Poštrak ...
predstavnice in predstavnki študentk in študentov:
Jan Močnik, Daša Duc, Gaja Brezovar, Valerija Žebovec, Jure Kosmač, Dino Subašić ...

Senat

Dekanja


Delovna telesa Senata fakultete:

Komisija za študijske zadeve
Lea Šugman Bohinc (predsednica) ...
Srečo Dragoš
Anže Jurček
predstavnik študentov (1) ...
Erasmus koordinator
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za študentske zadeve
Milko Poštrak (predsednik) ...
Bojana Mesec (članica oz. namestnica predsednika)
Sara Pistotnik
predstavnik študentov (1) ...
Klavdija Kustec (nadomestna članica)
Ana Jagrič (nadomestna članica)
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za doktorski študij
Vesna Leskošek (predsednica) ...
Jana Mali
Jelka Zorn
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za samoocenjevanje kakovosti
Tamara Rape Žiberna (predsednica) ...
Sara Pistotnik
Anamarija Kejžar
predstavnik študentov ...
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za študente s posebnim statusom
Milko Poštrak - predsednik ...
Tadeja Kodele
Juš Škraban
Predstavnik študentov ...
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo in mednarodno sodelovanje
Vito Flaker  - predsednik ...
Barbara Kresal
Darja Zaviršek
Tamara Rape Žiberna
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Odbor za Prešernove nagrade
Barbara Kresal - predsednica ...
Amra Šabič
Ana Marija Sobočan
Vito Flaker– nadomestni član
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Komisija za strokovno izpopolnjevanje
Lea Šugman Bohinc - predsednica ...
Amra Šabić
Marko Mesec
Borut Petrović Jesenovec
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Uredniški odbor knjižnih izdaj
Mali Jana– predsednica ...
Mojca Urek
Milko Poštrak
Borut Petrović Jesenovec (vodja izdajateljske dejavnosti)
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)


Drugi odbori:

Kolegij skrbnikov drugostopenjskih programov in modulov
Gabi Čačinovič Vogrinčič
Mojca Urek
Jana Mali
Lea Šugman Bohinc
Darja Zaviršek
Vito Flaker
Milko Poštrak
Prodekanja za študijske zadeve (po funkciji)

Habilitacijska komisija
Mojca Urek - predsednica ...
Vesna Leskošek
Ana Marija Sobočan
Jana Mali
Prodekanja za raziskovanje in razvoj ...

Komisija za etiko
Ana Marija Sobočan (predsednica) ...
Liljana Rihter (podpredsednica)
Srečo Dragoš
Mojca Urek
Mirjana Ule
Prodekanja za raziskovanje, razvoj in doktorski študij (po funkciji)

Disciplinska komisija
Vesna Leskošek -  predsednica ... (namestnica  Darja Zaviršek)
Klara Mestek-  članica  (namestnica Urška Fras)
Ilirijan Zulfaj – član (namestnica Anja Drevenšek )

Upravni odbor UpravniOdbor@fsd.uni-lj.si
Tadeja Kodele
Jelka Zorn
Vera Grebenc
predstavnik študentov (1) ...
dekanja, tajnica fakultete in vodja računovodstva

Uredniški odbor revije Socialno delo
Vera Grebenc (glavna urednica) ...
Uredniški odbor:
Srečo Dragoš
Nina Mešl
Tamara Rape Žiberna
Irena Šumi
Mojca Urek
Darja Zaviršek


Dekanja, prodekanje, tajnik fakultete in vodja računovodstva, ki so v delovnih telesih senata ter v Upravnem odboru po funkciji, niso članice komisij in nimajo glasovalne pravice.

 

Univerzitetne komisije -  komisije imenuje senat UL. FSD poda le predlog.

KVŠUL – Komisija za vprašanja študentov (Petra Videmšek)

KEUL – Komisija za etiko v raziskavah, ki vključujejo študente (Ana Marija Sobočan)

Senat UL- Liljana Rihter