Akreditirani programi

13.09.2019 - Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev za vodenje supervizije na področju socialnega varstva, na področju vzgoje in izobraževanja ter v zdravstvu. V programu usposabljanja udeleženci pridobijo ustrezno znanje in izkušnje iz supervizije. Usposabljanje omogoča poglobljeno znanje in veščine, ki dopolnjujejo slušateljevo osnovno znanje, pridobljeno na dodiplomskem študiju. Po uspešno opravljenem programu lahko udeleženci pridobijo licenco supervizorja na področju socialnega varstva, ki jo podeljuje Socialna zbornica Slovenije. 

več...

IMG_1249.jpg

 

 

 

 

 

2019/20 - Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok

Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavk in delavcev s  področij socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sodstva, tožilstva, odvetništva in policije, ki se v svoji vsakdanji praksi srečujejo z otroki, ki potrebujejo zaščito. Cilj usposabljanja je krepiti znanja in spretnosti za usklajen pristop do otrok, ki potrebujejo zaščito in na ta način strokovnim delavkam in delavcem zagotoviti poglobljeno razumevanje celotnega procesa zaščite otrok ter zagotoviti znanja o metodah in orodjih za delo s to posebno ranljivo skupino otrok.

več ...