Posebni status

Univerza v Ljubljani omogoča študentkam in študentom pridobitev statusa študenta s posebnim statusom (https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/dokumenti/pravila_pravilniki/posebni-status/).

Ta status lahko pridobijo študentke/študentje, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom (status vrhunskega športnika), ki so aktivne na področju kulture (status priznanega umetnika), študentke, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj (status študenta, ki se udeležuje področnih mednarodnih tekmovanj), študentke, ki imajo različne dodatne potrebe za dosego ciljev  (status študenta s posebnimi potrebami), študentke matere (status študenta starša). Za pridobitev statusa je treba Komisiji za študente s posebnim statusom na Fakulteti za socialno delo oddati vlogo (tukaj bi dala navedbo na spletno stran).

Pomembno je, da je v vlogi čim natančneje navedeno, katere prilagoditve potrebujete, saj vam status omogoča pridobitev podpore in različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti.

Za pridobitev statusa je v dekanatu pri gospe Poloni Klemenčič potrebno oddati:

  • vlogo z natančno navedbo prilagoditev,
  • dokazila, povezana z zaprošenim statusom (npr. zdravniško spričevalo, potrdilo panožne zveze, dokazilo o rojstvu otroka),
  • potrdilo o vpisu.

V roku enega meseca bo Komisija za študente s posebnim statusom izdala sklep, če pa bo potrebno, bo kandidatko povabila tudi na pogovor.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete tudi na tutorko za študente s posebnim statusom Maruško Kobe kobe.maruska@gmail.com

Uspešen študij!

doc. dr. Petra Videmšek, predsednica komisije

Pravilnik in vloga za študente s posebnim statusom