Povezave

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 2418500, faks: 2418660
www.uni-lj.si

Agencija za raziskovalno dejavnost
www.arrs.gov.si

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
dsdds.splet.arnes.si

Fakulteta za družbene vede
www.fdv.uni-lj.si

Inštitut za socialno varstvo
www.irssv.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
www.mizks.gov.si

Skupnost centrov za socialno delo
www.scsd.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
www.ssz-slo.si

Socialna zbornica Slovenije
www.szslo.si

Urad za enake možnosti
www.uem.gov.si

Urad za mladino
www.uradzamladino.org

Varuh/inja človekovih pravic
www.varuh-rs.si 

Ljubljana
www.ljubljana.si


Mednarodne zveze šol za socialno delo

Evropska zveza šol za socialno delo (EASSW)
www.university-directory.eu/Denmark/European-Association-of-Schools-of-Social-Work-EASSW.html

Mednarodna zveza šol za socialno delo (IASSW)
www.iassw-aiets.org

Vzhodnoevropska subregijska zveza šol za socialno delo (EEsrASSW)
http://eesrassw.fsd.uni-lj.si/blog/