Povezave

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 2418500, faks: 2418660
www.uni-lj.si

Agencija za raziskovalno dejavnost
www.arrs.gov.si

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
www.dsdds.si

Fakulteta za družbene vede
www.fdv.uni-lj.si

Inštitut za socialno varstvo
www.irssv.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
www.mizks.gov.si

Ministrstvo za solidarno prihodnost
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-solidarno-prihodnost/

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-visoko-solstvo-znanost-in-inovacije/

Ministrstvo za zdravje
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/

Skupnost centrov za socialno delo
www.scsd.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
www.ssz-slo.si

Socialna zbornica Slovenije
www.szslo.si

MDDSZEM - Sektor za enake možnosti
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/o-ministrstvu/sektor-za-enake-moznosti/

Urad za mladino
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/

Varuh človekovih pravic
www.varuh-rs.si 

MOL
www.ljubljana.si


Mednarodne zveze šol za socialno delo

Evropska zveza šol za socialno delo (EASSW)
www.university-directory.eu/Denmark/European-Association-of-Schools-of-Social-Work-EASSW.html

Mednarodna zveza šol za socialno delo (IASSW)
www.iassw-aiets.org

Vzhodnoevropska subregijska zveza šol za socialno delo (EEsrASSW)
http://eesrassw.fsd.uni-lj.si/blog/