Program EEA - Norveški finančni mehanizem

Opis programa in pogoji za izvedbo mobilnosti
Aktualni razpisi
Povezave in kontakti

----------------------------

Opis programa in pogoji za izvedbo mobilnosti

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004, in sicer za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.


Dejavnosti programa EGP in Norveški finančni mehanizem

Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja med Slovenijo ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov in mednarodno mobilnost študentov ter visokošolskega in raziskovalnega osebja.


Akcije

a) Individualna mobilnost
- mobilnost študentov za študij 1–12 mesecev
- mobilnost študentov za usposabljanje (praksa) od 2 tednov do 5 mesecev
- mobilnost osebja za poučevanje 1–4 tednov
- mobilnost osebja za usposabljanje 1–4 tednov
- mobilnost osebja za raziskovanje 1–6 mesecev
- pripravljalni obiski 2–5 dni

b) Študijski obiski (skupine) 3–5 dni

c) Izmenjava strokovnjakov od 3 dni do 2 tedna


Za sofinanciranje se lahko prijavijo:
1. Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji in vpisani v razvid visokošolskih zavodov (vse akcije)
2. Raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – akcije individualna mobilnost osebja za raziskovanje in študijski obiski (iz Slovenije v države EGP EFTA in iz držav EGP EFTA v Slovenijo).
3. Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo – akcije študijski obiski in izmenjava strokovnjakov.


Upravičeni stroški

Dotacije so namenjene delnemu kritju stroškov, ki nastanejo z izvajanjem dejavnosti. Upravičeni stroški so: potni stroški, stroški bivanja in organizacijski stroški. Največja višina upravičenih zneskov je predstavljena na spletni strani, navedeni v nadaljevanju.

Zahtevano je sofinanciranje v višini 10 % le pri ukrepih študijski obiski in izmenjava strokovnjakov. Za ukrep individualne mobilnosti ni potrebno sofinanciranje stroškov.


Predstavitev akcij

Individualna mobilnost
Individualna mobilnost je ukrep, ki vsebuje 6 akcij:
- mobilnost študentov za študij
- mobilnost študentov za usposabljanje (praksa)
- mobilnost osebja za poučevanje
- mobilnost osebja za usposabljanje
- mobilnost osebja za raziskovanje
- pripravljalni obiski

Študijski obiski
Cilj ukrepa študijskih obiskov je podpora razvijanju razvojnih smernic in sodelovanja na področju visokega šolstva med Slovenijo ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom, kjer poteka študijski obisk.

Izmenjave strokovnjakov
Cilj ukrepa je gostovanje visokošolskega strokovnjaka iz druge države (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) v Sloveniji z namenom spodbujati: izmenjavo strokovnega znanja o pedagoških metodah, izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj na področju visokega šolstva, zlasti menedžment visokošolskih organizacij, razvijanje šolskih programov, priznavanje, akreditacijo in evalvacijo, preglednost kvalifikacij in kompetenc, validacijo neformalnega in formalnega izobraževanja in zagotavljanja kakovosti.

Več informacij o programu najdete na:http://www.cmepius.si/visoko-solstvo/norveski-financni-mehanizem-eea-grants.aspx

----------------------------Aktualni razpisi

Razpis za študijsko leto 2009/2010 je potekel.

----------------------------


Povezave in kontakti

Kontakt na Univerzi v Ljubljani:
Urška Ravnik
Univerza v Ljubljani
Služba za mednarodno sodelovanje
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
tel.: 01 241 85 72

Kontakt na CMEPIUS-u:
Helena Konda
CMEPIUS
Tel.: 01 586 42 48
e-pošta: eeagrants@cmepius.si