Razpis za tutorke in tutorje

Nov tutorski logo 2020

RAZPIS ZA TUTORKE IN TUTORJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/23

Drage študentke in študentje 2., 3., 4. letnika prve in 1. letnika druge stopnje!

V študijskem letu 2022/23 bomo na Fakulteti za socialno delo ponovno izvajali tutorstvo, zato se obračamo na vas. Tutorstvo je namenjeno podpori študentkam[1] v vseh letnikih in na vseh stopnjah študija pri vprašanjih glede študija in izpitov pri posamičnih predmetih, pri uresničevanju pravic študentk, pri lažjem vključevanju v univerzitetno okolje na začetku študija, pri odločanju za smeri študija in drugih študentskih vprašanjih in težavah. Večinoma gre za svetovanje po elektronski pošti in družbenih omrežjih, občasno pa tudi osebno ali v okviru izvedbe skupinskih srečanj.

Tutorstvo je odličen način, kako se študentke aktivneje vključite v delovanje fakultete tudi na manj formalne načine, stopate v stik s svojimi kolegicami in kolegi iz različnih letnikov in razvijate solidarnost, samopomoč in skupnost vseh študentk socialnega dela. Na fakulteti razvijamo mrežo tutork, ki izvajajo naslednje oblike tutorstva:

  • uvajalno tutorstvo (namenjeno študentkam prvega letnika);
  • predmetno tutorstvo (zlasti pri predmetih, kjer študentke po navadi potrebujejo podporo);
  • tutorstvo za študentke s posebnimi statusi;
  • tutorstvo za tuje študentke na izmenjavi in domače študentke, ki odhajajo na izmenjavo.

Tutorka študentka je lahko vsaka študentka FSD, ki je vpisana najmanj v drugi letnik in je motivirana, ima izkušnje in znanje za podporo svojih kolegic in kolegov, ki imajo manj izkušenj, kot jih ima sama. Za tutorke bodo organizirani: brezplačno izobraževanje, podporna in organizacijska srečanja in manj formalna srečanja. Tutorstvo bo vpisano v prilogo k diplomi, pridobite pa lahko tudi do 3 KT. Prav tako bodo tutorke imele pravico do ene brezplačne udeležbe na seminarju ali konferenci za leto opravljanja tutorstva.

Formalni pogoji

Za uvajalno tutorstvo mora biti tutorka v tekočem študijskem letu vpisana najmanj v drugi letnik na prvi stopnji študija. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za predmetno tutorstvo mora biti tutorka v tekočem študijskem letu vpisana najmanj v letnik, višji od letnika, v katerem izvaja tutorstvo. Na programih druge stopnje je zaželeno, da so tutorke vpisane v dodatno leto študijskega programa, ni pa to pogoj. Prijavite se lahko tudi, če še niste vpisani v višji letnik, predvidevate pa, da se boste vpisali.

Za tutorstvo za študentke s posebnim statusom se mora tutorka seznaniti s področjem in pravicami, ki izhajajo iz različnih statusov. Pri izboru imajo prednost študentke, ki imajo same priznan tak status.

Za tutorstvo za tuje študentke mora tutorka aktivno obvladati angleški jezik. Pri izboru imajo prednost študenke, ki so same opravile Erasmus izmenjavo.

Prijave

Na spletni strani Fakultete za socialno delo (https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/studenti/tutorstvo/prijavnica-za-tutorje-in-tutorke/) je objavljena prijavnica za priključitev k tutorstvu. Prijavnico izpolnite najpozneje do 4. 7. 2022. Po prijavi boste prejele potrditveno sporočilo, o izboru pa boste obveščene septembra 2022, ko boste tudi povabljene na sestanek tutork in tutorjev za študijsko leto 2022/23.

Podrobnejše informacije

Dodatne informacije in prijavnica so na voljo na spletni strani Fakultete za socialno delo, pod zavihkom Tutorstvo: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/studenti/tutorstvo/

Za vse podrobnejše informacije pišite na: tutorstvo@fsd.uni-lj.si. Lahko nas kontaktirate tudi osebno:

  • študentko koordinatorko tutork in tutorjev Kajo Atanasov - ka0638@student.uni-lj.si ali na telefonsko številko 030/ 337 137;
  • koordinatorko tutork in tutorjev, asist. Ano Jagrič – ana.jagric@fsd.uni-lj.si;
  • za informacije glede tutorstva za tuje študentke in študente na izmenjavi se obrnite na Boruta Petrovića Jesenovca: office@fsd.uni-lj.si;
  • prodekanjo za študijske zadeve, doc. dr. Nino Mešl – nina.mesl@fsd.uni-lj.si ali osebno v času govorilnih ur.

Vabljene, vabljeni!

 

[1] V besedilu je za študentke in študente ter tutorke in tutorje uporabljena ženska slovnična oblika, se pa nanaša na vse spolne oblike.


Totorke in tutorji v tem študijskem letu

Prijavnica za nove tutorke in tutorje