Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Tip projekta: Temeljni projekt

Koda: P5-0183

Datum začetka: 01.01.2022

Datum konca: 31.12.2028

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sodelujoče organizacije:

UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: dr. Tanja Kamin

Sodelavke/ci:

red.prof.dr. Vesna Leksošek (za FSD)

mag. Mirjam ten Veen (za FSD)