Vabilo učnim bazam k prijavi prostih mest za prakso študentk in študentov FSD

Vabimo vas k prijavi prostih mest za prakso študentov FSD za š.l. 2023/24!

Prijavo izpolnite na https://cps.fsd.uni-lj.si/ (V primeru težav nam pišite na PodporaCPS@fsd.uni-lj.si.)

Prosimo vas, da za prakso študentov razpišete samo prosta mesta, ki jih lahko podprete s strokovnim mentorstvom socialnih delavk in delavcev in pri pripravi programa prakse, v okviru svojih možnosti, upoštevate smernice namenov in ciljev prakse. Mentor študentom socialnega dela je lahko univ.dipl.soc.del., mag.soc.del. ali dipl.soc.del. oz. v obliki somentorstva socialnega delavca, izjemoma tudi drug soroden profil, ki pri svojem dolgoletnem delu z uporabniki, uporablja metode socialnega dela.

Ponovno spomnimo na spremembo glede zavarovanja študentov od 3.l. naprej. Prijavo zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12) uredite organizacije kjer študenti opravljajo prakso (pribl. 6€/mesec). FSD pa uredi prispevke za PIZ..
Za študente nižjih letnikov (1. in 2.) zavarovanja ni potrebno urejati. Z njimi, v skladu z naravo dela, podpišete dogovor o prostovoljskem delu.

V portalu CPŠ lahko še vedno oddate tudi objave prostih delovnih mest. Dodatno smo omogočili tudi objavo ponudb za študentsko delo.

Rok za prijavo prostih mest za prakso je 25.9. Za višje letnike prijave sprejemamo celo leto!

Rokovnik za š.l. 23/24

  • do 25.9. - Zbiranje ponudb učnih baz
  • do 15.10.- Razpisno obdobje, informiranje in razporejanje študentov (FSD)

1. in 2. letnik

  • 23.10. - Uvodna srečanja študentov z mentorji v učnih bazah      
  • 6.11. - Začetek prakse z uporabniki (praksa poteka ob ponedeljkih, 2-4 ure, 64ur/leto) + 40 ur humanitarno delo (v drugi organizaciji oz. projektu)
  • 6.5.- 10.5.2024 Strnjena praksa, projektni teden (+36ur)

3. letnik

  • 1.4.-17.5.2024 - Strnjena praksa (240 ur)

4. letnik

  • 20.11.- 15.12.23 - Strnjena praksa (160 ur)

5. letnik

  • Termini prakse po dogovoru, (80/100 ur, individualni dogovori s študenti)

Več o praksi študentk in študentov socialnega dela.

https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/informacije/

Dodatna vprašanja pošljite na marko.mesec@fsd.uni-lj.si.

Vprašanja v zvezi s portalom Centra za praktični študij (CPŠ) pa na PodporaCPS@fsd.uni-lj.si.

 

Vabljeni k sodelovanju!