Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Red. prof. dr. Darja Zaviršek

št. sobe: 4
telefon: + 386 (0)1 3006231
e-pošta: darja.zavirsek@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: ljudje s posebnimi potrebami, duševno zdravje, študije hendikepa; nasilje v družini, nad ženskami in otroki; feministična teorija; spolne zlorabe otrok; otroško zagovorništvo; socialno starševstvo, posvojitve; interkulturno in antirasistično socialno delo; teorije rasizma; internacionalizacija socialnega dela, zgodovina socialnega dela v vzhodni Evropi; teorije nasilja; socialno delo v časih političnih konfliktov; teorije socialnega dela in socialne politike, intersekcionalnost, sociologija socialnega dela.
govorilne ure:

Praviloma vsako sredo ob 12.00, a po vnaprejšnjem dogovoru na e-mail.

 Govorilne ure pri prof.dr. Darji Zaviršek v mesecu aprilu odpadejo.

Za nujne primere uporabite elektronsko pošto

english version

AKTUALNO IN SPOROČILA ŠTUDENTOM:

Splošna obvestila in obvestila iz predmetov


delovanje:
 • Predstojnica katedre za področje socialnega vključevanja in pravičnosti - dodiplomski in magistrski program 
 • Predstojnica mednarodnega doktorskega študija socialnega dela- INDOSOW www.indosow.info 
 • Članica sveta direktorjev Svetovne zveze šol za socialno delo IASSW in vodja odbora za mednarodne projekte IPC
  www.iassw-aiets.org 
 • Predsednica Vzhodno evropske regionalne mreže šol za socialno delo – EEsrASSW IASSW. eesrassw.net


seznam predmetov poučevanja na FSD:
Dodiplomski

 • Ljudje z ovirami: teorije in metode socialnega dela (2letnik) 
 • Teorije socialnega dela (so-nosilka,2 letnik) 
 • Socialna antropologija (3 letnik) 
 • Proučevanje hendikepa in spola v socialne delu: samostojno življenje in podpora (3 letnik) 
 • Zdravje in družbene neenakost na področju spola (4 letnik)


FOR ENGLISH SPEAKING STUDENTS UNDERGRADUATE COURSES:
Disability Studies: Theories and Methods in social work


Podiplomski

 • Metodologija kritičnega raziskovanja v socialnem delu (magistrski študij Soc. vključevanje in pravičnost- SVP, skupni predmet) 
 • Kultura in hendikep (magistrski študij SVP, modul ljudje s posebnimi potrebami) 
 • Travma, okrevanje in zagovorništvo (magistrski študij SVP modul ljudje s posebnimi potrebami in modul spoli in magistrski študij Socialno delo z družino) 
 • Nasilje nad ženskami in otroki v zasebni in javni sferi (magistrski študij SVP, modul spoli) 
 • Ženske, duševno zdravje in zagovorništvo (magistrski študij SVP, modul spoli) 
 • Spol, delo in reprodukcija v medkulturni perspektivi (magistrski študij SVP modul spoli) 
 • Zgodovina idej in razvoj stroke:mednarodna perspektiva (mag študij SVP, modul Zgodovina idej) 
 • Duševno zdravje v perspektivi vsakdanjega življenja (magistrski študij Duš. Zdravje v skupnosti)


Doktorski študij
v programu International Doctoral Studies in Social Work INDOSOW:

 • Comparative Methodology of Social Work and Social Policy Research (so-nosilka prof. Shulamit Ramon) 
 • Comparative perspective of Diversity Studies in Social Work (so-nosilka prof. Birgit Rommelspacher).


izbrani članki in knjige:
2000 - A Historical Overview of Women’s Hysteria in Slovenia

2003 - PREŽIVLJAVAJUCI ETNICNOST I INVALIDITET: DJECA PRIPADNICI MANJINA U SUSTAVU JAVNE SKRBI

2004 - SURVIVING ETHNICITY AND DISABILITY: MINORITY CHILDREN IN PUBLIC CARE

2004 - Od aktivizma do profesionalizacije : refleksija delovanja ženskih nevladnih organizacij na podrocju nasilja nad ženskami in otroki v Sloveniji

2005 - Sustainable Development in Social Work: the Case of a Regional Network in the Balkans

2005 - Vloga služb socialnega varstva pri obravnavi nasilja nad ženskami in otroki

2006 - Disabled Women Everyday Citizenship Rights in East Europe: Examples from Slovenia

2006 - Ethnographic research as the source of critical knowledge in social work and other caring professions

2007 - Communities of Gatekeepers and Communities of Advocates: Being Disabled in Eastern Europe

2008 - Engendering Social Work Education under State Socialism in Yugoslavia

2008 - Social Work as Memory Work in Times of Political Conflict

2009 - Social Work with Adults with Disabilities: An International Perspective

2009 - Med krvjo in skrbjo Socialno starševstvo kot širitev koncepta starševstva v današnjem svetu

2009 - Service users involvement in research and 12teaching: Is there a place for it in Eastern European Social Work

2010 - Med cerkvenimi in laičnimi spolnimi zlorabami otrok: Geografija razkritij in geografija zdravljenja: Spolne zlorabe otrok so praviloma kolektivno dejanje

2010 - I want tohave my future, I have a dialogue

2010 - Interview with professor Silvio Staub Bernasconi on social work

2010 - »The Development of the International Social Work. Networks and their Impacts«. On-line module History of Social Work. History of ideas and development of professional social work from gender perspectives.

2011 - Več sivih lis kot velikih odkritij …

2011 - Proti nasilju v družini naredimo dovolj. Mar res?

2011 - Od pravice do spolne celice do pravice vedeti. Dnevnik, Sobotni Objektiv, 19. November. 2011.

2012 - Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic

2012 - Notranje in meddržavne posvojitve - Intervju v oddaji Kratki Stik (zvočni zapis)

2012 - Kaj nam je v življenju sveto in pomembno? : Televizija Slovenija, 1. program, oddaja Obzorja duha z naslovom Dvorišče za pogane

2012 - O posvojitvah,Šolski razgledi

2013 - O posvojitvah, Priloga VEČER, Bonbon

2013 - Ko je klic iz pekla v Slovenijo zastonj, Delo

2013 - Ali institut poroke izumira?, Intelekta, RTV SLO1

2013- Mavrična Ljubljana, Ljubljana - zdravo mesto, MOL

2013 - Posvet: Nasilje nad ženskami in duševno zdravje v času ekonomske krize; FSD, DNK, SOS telefon, MOL

2014 - Everyday Welfare and Ethnographic Vignettes of Social Work Across Central and Eastern European Countries: Is there Something like an Eastern European Social Work?, ERIS Web JournalSince 2009 member of the Academic Network of European Disability Experts for Slovenia
Slovenia | ANED


pomembni dokumenti za socialno delo:

International Association of Schools of Social Work - Global Standards


vodja mednarodnih konferenc in projektov:

inauguralna konferenca IASSW 2009


družbeno delovanje:

Socialni vidiki Družinskega zakonika

O družinskem zakoniku

Intervju s profesorico Silvio Staub Bernasconi o socialnem delu

Otrok je subjekt javnih razprav in konsenzualnih zakonov

Kriza je izgovor, da miselnosti ni treba spremeniti
nagrade:

CSWE NAGRADA INDOSOW 2009
Pravljica o princeski - nagrada Darja
Cmepius- nagrada Darja