Projects archive

01.09.2023 - Simply close: maintaining contact with people with dementia through movement, music and social proximity24.08.2023 - Evaluation of public social welfare programs01.03.2023 - REVIEW AND ANALYSIS OF RIGHTS FROM PUBLIC FUNDS01.02.2023 - Strengthening the public image of social work16.01.2023 - ADHD IN LIFE IN SCHOOL15.01.2023 - Dementia friendly environment01.01.2022 - Evaluation of Public Social Welfare programs01.12.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu upokojencev Kranj01.11.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu Taber Cerklje01.11.2021 - Outreach: Inclusive and Transformative Frameworks for All – YouThReach01.10.2021 - Priprava in izvedba individualnih izobraževanj/delavnic za upravičence Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše27.09.2021 - Izobraževanje z vsebinami s področja dolgotrajne oziroma integrirane oskrbe01.09.2021 - Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije CUDV Črna01.06.2021 - Professional training for the needs of deinstitutionalisation of Dom na Krasu 202101.10.2020 - Evaluation of Public Social Welfare programs01.09.2020 - European Master on Active Ageing and Age Friendly Society - EMMA01.09.2020 - Evaluation of the project and project activities and formulation of a proposal for systemic solutions for the vocational rehabilitation01.09.2020 - Professional training for the needs of deinstitutionalisation of Dom na Krasu01.07.2020 - Information and Communication: Cornerstones of justice for victims of crime with disabilaty) - InfoCom01.01.2020 - Supporting Modernization and Deinstitutionalization of Social Services01.01.2020 - TropTNT: Taktike raziskovanja in obladovanja prihodnosti - tveganja na tehtnici01.11.2019 - Structural discrimination as the obstacle in achieving the goal of life in dignity for all01.11.2019 - Support networks of youth in psychosocial distress07.10.2019 - RISEWISE - RISE Women with disabilities In Social Engagement01.10.2019 - Changing social attitudes towards gender diversity in children across Europe02.09.2019 - Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov01.07.2019 - Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah14.03.2019 - THE EUROPEAN FAMILY SUPPORT RESEARCH NETWORK. A BOTTOM-UP, EVIDENCE BASED01.03.2019 - Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju 01.03.2019 - Svoboda gibanja v življanju ljudi z demenco01.03.2019 - Hitra ocena potreb in storitev01.02.2019 - Yoga and mental health01.02.2019 - Hitra ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Žirovnica 01.01.2019 - TropTNT: Taktike raziskovanja in obladovanja prihodnosti - tveganja na tehtnici01.09.2018 - Usposabljanje za celostno oskrbo in inovativne oblike oskrbe stanovalcev z demenco01.09.2018 - Research on school community change processes01.07.2018 - Development of social infrastructure and services for community based long term care16.06.2018 - ŠIPK - Krepitve glasu oseb s težavami v duševnem zdravju za samozagovorništvo01.04.2018 - MAPA: Multidisciplinary Analysis of the PrecArious work – legal, economic, social and health protection aspects01.03.2018 - Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v MOL01.03.2018 - Advocacy center01.12.2017 - Best practices and Care and Wellbeing Education to support the needs of LGBT people as they age (BEING ME)01.10.2017 - Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-201801.09.2017 - Hitra ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Straža17.07.2017 - Interdisciplinary life-long learning child protection programme03.04.2017 - Technical assistance support for the deinstitutionalization process in social sector01.04.2017 - Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev - MUL01.03.2017 - in tveganih življenjskih slogov mladih v MOL01.03.2017 - Odstiranja demence z uporabo umetniških izraznih sredstev ArtDem01.01.2017 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja01.01.2017 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja01.09.2016 - Learning to Innovate with Families - LIFE01.09.2016 - Regards croisés sur la bientraitance en établissement15.08.2016 - Inovativne oblike oskrbe v domovih starejših občanov01.04.2016 - valvacije javnih socialnovarstvenih programov01.01.2016 - Ethical Practice and Decision-making in Social Work16.02.2015 - Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti16.02.2015 - Helping families in community: co-creation of desired changes for reducing social exclusion and strengthening health01.04.2014 - Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce01.04.2014 - Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov01.04.2014 - Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja01.01.2014 - Social work as the bearer of the processes of social justice and inclusion in Slovenia - theoretical, methodological and methodical perspectives and historical develo01.09.2013 - From farm to fork: food self-sufficiency as social right01.05.2013 - Access to Justice for Children with Mental Disabilities 01.01.2013 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja01.01.2013 - Organizacija in izvedba simpozijev Developing Neighbourhood and Community Support Systems in Contemporary Issues in Social Work: Working with Old Age v okviru poletne šole socialnega dela IUC Dubrovnik01.02.2012 - Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov01.07.2011 - Etika hendikepa: socialne identitete ljudi z ovirami v teoriji in praksi socialnega dela01.07.2011 - Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji17.01.2011 - Empowering women & providers: Domestic Violence (DV) and Mental Health 01.10.2010 - Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja04.06.2010 - Spremljanje zastopnikov pravic na področju duševnega zdravja01.05.2010 - Challenging identity normativity: affirmative social identities, empowerment policies and social cohesion 01.03.2010 - Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja01.02.2010 - Co-creation of community prevention projects in the school setting: Prevention and management of risks associated with the (mis)use of illicit drugs and alcohol, and (not) responsible management of modern technology in school and at home01.12.2009 - DAPHNE III: Homophobic Motivated Violence as Experience of Children growing upwith Homosexual Parents in the Context of School01.10.2009 - PROMISE - Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integrating Social Inclusion through Education01.09.2009 - Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja06.06.2009 - ERASMUS IP 2009: Doctoral Studies in Social Work and Social Policy: Teaching Comparative Perspective Within an International Context15.02.2009 - Advancing the Three Cycle System in Social Work Education in Six European Countries (ACES) 01.01.2009 - Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnost v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj01.01.2009 - Drive Clean! – Peer Counselling for Preventing Drug and Alcohol Use in Road Traffic01.09.2008 - DEMOGENE - Old People and Social Work in the Perspective of Demographical Change and Intergenerational Exchange01.09.2008 - Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim prebivalcem01.09.2008 - Učenci in dijaki v tveganih življenjskih situacijah: Strategije obvladovanja tveganih življenjskih slogov v šoli in doma01.07.2008 - Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta dela »učne težave v osnovni šoli«01.01.2008 - Podpora pri procesu evalvacije javnih socialnovarstvenih programov 01.01.2008 - Socialno delo in socialna kohezivnost: dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih sistemov20.10.2007 - ILAC - Interactive Learning and Caring in Community01.09.2007 - Analiza in ocena potreb po socialnih storitvah in možnosti samopomoči prebivalstva v primeru izrednih razmer na območju Mestne občine Ljubljana01.09.2007 - DEMOGENE - The European Network on Elderly Policy and Social Work with the Elderly in a World of Demographical Changes31.07.2007 - Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analize potreb: »Pogovarjajmo se«01.07.2007 - Romi v Ljubljani: Raznovrstnost perspektiv01.01.2007 - Vpeljevanje enotnega postopka evalvacije izvajanja javnih socialnovarstvenih programov01.01.2007 - Kvaliteta življenja v primežu zasvojenosti in politike01.10.2006 - INDOSOW – International Doctoral Studies in Social Work 01.10.2006 - Vrednotenje izvajanja nacionalne strategije in medresorskega sodelovanja na področju dovoljenih in nedovoljenih drog01.10.2006 - Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih01.09.2006 - Transnacionalno državljanstvo: Dostopnost socialnih služb in metode dela z (i)migranti 01.09.2006 - Evalvacija procesov deinstitucionalizacije v posebnih socialnih zavodih v Sloveniji19.07.2006 - Tveganja pri začetnem uživanju dovoljenih in nedovoljenih drog – Preprečevanje in zmanjševanje škode: Integrativni pristop01.06.2006 - Ethnicity and Education in Social Work01.06.2006 - Leonardo Da Vinci mobilnost 2006/07: Prilagajanje evropskemu sistemu izobraževanja: Mednarodni doktorski študij socialnega dela10.04.2006 - Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni občini Ljubljana01.04.2006 - Varna vožnja: Obvladovanje tveganj in nevarnih življenjskih slogov v prometu01.04.2006 - Socialno starševstvo kot ključni vidik sodobnih družinskih politik 01.03.2006 - Prenova in razvoj programov vseh treh stopenj študija socialnega dela 01.01.2006 - Socrates Programme – Erasmus Curriculum Development Project: »Health and Social Care for Migrants and Minorities«01.01.2006 - Peer Education – Project for Young Drivers to Prevent Alcohol and Drugs in Connection with Road Use: Drive Clean! 01.10.2005 - Izobraževalni projekt na področju drog za različne ciljne skupine V RS 01.10.2005 - Raziskovalni projekt na področju ugotavljanja potreb po novih programih pomoči za uporabnike drog v RS 01.10.2005 - EX-IN – Experienced Involvement 01.09.2005 - EMILIA - Empowerment of Mental Illness Service Users: Lifelong Learning, Integration and Action 10.06.2005 - »PROVOJ«: Vojaška služba, zadrževanje in odhod 01.06.2005 - Leonardo Da Vinci Mobility 2005/06: INDOSOW01.05.2005 - Nacionalni program PHARE 2003: Vseživljenjsko učenje - Poklicno informiranje in svetovanje za rome (PISR)01.02.2005 - Establishment of Social Work Study at the University of Colombo01.01.2005 - Ocena potreb po storitvah in izvedljivosti za študijske programe socialnega dela na Goriškem 01.01.2005 - Partnerstvo za bodoče možnosti v okviru pobude skupnosti EQUAL 01.01.2005 - Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli – razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči 01.01.2005 - Vadba za zdravje in rehabilitacijo01.12.2004 - Establishing Social Work Education in Georgia (ESWEG)01.09.2004 - Na kokainu – Raziskovalni projekt na področju rabe kokaina 15.08.2004 - Psihološki vidiki obvladovanja stresnih obremenitev pri izvajanju nalog v tujini03.05.2004 - Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani 05.04.2004 - Exploring Social Well-Being & Human Services01.02.2004 - Zgodovina socialnega dela v Sloveniji: Njegovi začetki in vpliv na socialni razvoj01.01.2004 - Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrsta vzgojnih ukrepov za mladoletnike01.01.2004 - Vizija razvoja posebnih socialnih zavodov 01.01.2004 - Raziskava o potrebah po novih programih zmanjševanja škode in pomoč pri oblikovanju lokalnih iniciativ01.01.2004 - Preoblikovanje organiziranosti centrov za socialno delo v RS 01.01.2004 - Evalvacija uvajanja kataloga storitev in nalog javnih pooblastil centrov za socialno delo 04.07.2003 - Delo z dementnimi osebami - Priprava modela obravnave oseb z demenco (PRODEM)01.04.2003 - Oblikovanje sistema evalviranja izvajanja programov socialnega varstva01.01.2003 - Ocena izvedljivosti in razvoj modelov zaposlovanja oz. oskrbovanja oseb z motnjami v duševnem razvoju kot dopolnilna dejavnost 01.01.2003 - Dostop do izobraževanja in zaposlovanja ljudi z intelektualnimi ovirami v Sloveniji 01.01.2003 - Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva 01.01.2003 - Socrates programme – Erasmus Curriculum Development Project: ''European bachelor of Inclusion Studies'' 01.10.2002 - Kakovost življenja bolnika po operacijah na odprtem srcu 01.01.2002 - Evalvacija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ženske problematike, ki jih financira Mestna občina Ljubljana 01.01.2002 - Preventiva za družinske patologije: grajenje skupnosti 01.01.2002 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja