Current projects

01.01.2022 - Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja01.01.2022 - Evaluation of Public Social Welfare programs01.12.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu upokojencev Kranj01.11.2021 - Outreach: Inclusive and Transformative Frameworks for All – YouThReach01.11.2021 - Usposabljanje za razvoj celostne oskrbe stanovalcev z demenco v Domu Taber Cerklje01.09.2021 - Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije CUDV Črna05.10.2020 - Multi - Sectoral Responses to Child Abuse and Neglect in Europe: Incidence and Trends - EURO-CAN01.10.2020 - Applying Sustainability Transition Research in Social Work tackling Major Societal Challenge of Social Inclusion - ASTRA01.09.2020 - Long-term care for people with dementia in social work and practice01.09.2020 - Social Work as a Social Apparatus of Solidarity: Selected Problems in a Historic and Experiental Optics01.09.2020 - Evaluation of the project and project activities and formulation of a proposal for systemic solutions for the vocational rehabilitation01.09.2020 - European Master on Active Ageing and Age Friendly Society - EMMA01.07.2020 - Information and Communication: Cornerstones of justice for victims of crime with disabilaty) - InfoCom14.03.2019 - THE EUROPEAN FAMILY SUPPORT RESEARCH NETWORK. A BOTTOM-UP, EVIDENCE BASED01.01.2018 - Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj