Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Anamarija Kejžar

št. sobe: K/27
telefon: +386 1 2809 271
e-pošta: Anamarija.Kejzar@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Nosilka predmetov: Inovacije v dolgotrajni oskrbi Multidisciplinarno delo v dolgotrajni oskrbi Socialno delo v paliativni oskrbi Raziskovalna področja so tudi področje življenja in oskrbe ljudi z demenco, uporaba umetne inteligence v oskrbi ljudi z demenco in management znanja
govorilne ure:

Vsak torek med 11.30 in 12.30 po predhodnem dogovoru.


delovanje:

Anamarija Kejžar je delala 25 let v praksi na različnih področjih socialnega dela in vodenja: kot svetovalna delavka v osnovnih šoli (14 let) ter 11 let na vodstvenih položajih - ravnateljica višje šole, pomočnica direktorja izobraževalne organizacije in direktorica doma starejših občanov. Na fakulteti za socialno delo se je zaposlila leta 2019 in dela kot docentka in raziskovalka na Katedri za dolgotrajno oskrbo in predava ter raziskuje na področjih dolgotrajne oskrbe, demence, razvoja socialnih inovacij in upravljanja znanja v neprofitnem sektorju. V okviru projektnega in raziskovalno delo sodeluje tudi z Ekonomsko fakulteto in Medicinsko fakulteto UL.   Raziskovalna področja, s katerimi se ukvarja, so predvsem področje dolgotrajne oskrbe - uporabniške perspektive, socialne oskrbe, socialnih inovacij in upravljanja znanja; demence (oskrbe in ohranjanje kakovosti v življenju človeka z demenco in njegove družine) ter paliativne oskrbe.

 

 


sodelovanje na projektih:

Dolgotrajna oskrba ljudi z demeneco v teoriji in praksi socialnega dela 

SI4CARE: Social innovation for integrated health care of ageing population in ADRION regions (2021-2023)

nEUROproject: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 2020 (2022-2025)


bibliografija:

Peterlin J, Dimovski V, Colnar S, Blažica B and Kejžar A (2024) Older adults’ perceptions of online physical exercise management. Front. Public Health. 12:1303113. doi: 10.3389/fpubh.2024.1303113

Kejžar A, Dimovski V and Colnar S (2023) The impact of knowledge management on the quality of services in nursing homes. Front. Psychol. 13:1106014. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1106014

Kejžar A, Rihter L, Sajovic J and Drevenšek G (2022) Nutrition and Congruent Care Improve Wellbeing of Residents With Dementia in Slovenian Care Homes. Front. Nutr. 9:796031. doi: 10.3389/fnut.2022.796031

Kejžar A, Dimovski V and Colnar S (2022) Social Innovation From the Perspecitve of Quality of Life of Old People and in Long-Term Care. The Palgrave Handbook of Global Social problems.

Kejžar A, Turunen K. Congruent care promotes wellbeing and quality of life among people with dementia in residential care facilities – nutrition in the spotlight. V: SALMINEN-TUOMAALA, Mari (ur.), NISSINEN, Kaija (ur.), SAARIKOSKI, Silja (ur.). Eri ikäisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmia. Seinäjoki: SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu: = Seinäjoki University of Applied Sciences, 2023. Str. 63-79, ilustr. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja, Raportteja ja selvityksiä, B181. ISBN 978-952-7515-19-8. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/806426/B181.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Kejžar A. Uporaba stimulativnih aktivnosti v socialnem delu z ljudmi z demenco. Socialno delo. apr.-sep. 2022, letn. 61, št. 2/3, str. 237-247. ISSN 0352-7956. https://www.revija-socialnodelo.si/mma/8_kejzar.pdf/2022101209480502/http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-SR8WVQ2Z, DOI: 10.51741/sd.2022.61.2-3.237-247.

Kejžar A., Ćosić K, Kralj P L in dr.  Skrita moč ADHD : ADHD v življenju in šoli. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. 321 str., ilustr. ISBN 978-961-261-721-9.

Kejžar A, Jenko N, Nahtigal S in dr.  Vsak dan znova : knjiga o demenci. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-261-556-7.