Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Doc. dr. Anamarija Kejžar

št. sobe: K/45
telefon: +386 1 2809 271
e-pošta: Anamarija.Kejzar@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: Dolgotrajna oskrba, demenca, oskrba ljudi z nevrodegenerativnimi boleznimi, socialne inovacije, upravljanje in prenos znanja
govorilne ure:

Vsak torek med 11.30 in 12.30 po predhodnem dogovoru.


delovanje:

 Anamarija Kejžar je delala 25 let v praksi na različnih področjih socialnega dela in vodenja: kot svetovalna delavka v osnovnih šoli (14 let) ter 11 let na vodstvenih položajih - ravnateljica višje šole, pomočnica direktorja izobraževalne organizacije in direktorica doma starejših občanov. Na fakulteti za socialno delo se je zaposlila leta 2019 kot asistentka na Katedri za dolgotrajno oskrbo in predava ter raziskuje na področjih dolgotrajne oskrbe, demence, razvoja socialnih inovacij in upravljanja znanja v neprofitnem sektorju.


sodelovanje na projektih:

Dolgotrajna oskrba ljudi z dmeneco v teoriji in praksi socialnega dela 

SI4CARE: Social innovation for integrated health care of ageing population in ADRION regions (2021-2023)

nEUROproject: Erasmus+ Capacity Building in Higher Education 2020 (2022-2025)


bibliografija:

 Kejžar A, Rihter L, Sajovic J and Drevenšek G (2022) Nutrition and Congruent Care Improve Wellbeing of Residents With Dementia in Slovenian Care Homes. Front. Nutr. 9:796031. doi: 10.3389/fnut.2022.796031

Kejžar A, Dimovski V and Colnar S (2023) The impact of knowledge management on the quality of services in nursing homes. Front. Psychol. 13:1106014. doi: 10.3389/fpsyg.2022.1106014

 Kejžar A, Dimovski V and Colnar S (2022) Social Innovation From the Perspecitve of Quality of Life of Old People and in Long-Term Care. The Palgrave Handbook of Global Social problems.