Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v MOL

Code: C7560-18-110058

Beginning: 01.03.2018

End: 30.11.2018

Leader: doc.dr. Vera Grebenc