Advancing the Three Cycle System in Social Work Education in Six European Countries (ACES)

Code: ETF-JF-144562-2008

Beginning: 15.02.2009

End: 14.01.2012

Leader: prof. dr. Mark Doel

Associates:

- Vesna Leskošek, koordinatorka projekta v Sloveniji in članica upravnega odbora (Project Management Board); vodja delovne skupine za regionalizacijo izobraževanja in vzpostavitev magistrskega študija v Užgorodu, Ukrajina.
- Darja Zaviršek, sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev doktorskega študija v Ukrajini
- Bogdan Lešnik, sodelovanje v delovni skupini za vzpostavitev doktorskega študija v Ukrajini
- Romana Zidar, sodelovanje v delovni skupini za izdelavo modula o mednarodnem socialnem delu
- Vito Flaker, sodelovanje v delovni skupini za izdelavo modula o mednarodnem socialnem delu
- Mojca Urek, sodelovanje v delovni skupini za regionalizacijo
- Jelka Škerjanc, sodelovanje v delovni skupini za regionalizacijo
- Vera Grebenc, sodelovanje v delovni skupini za regionalizacijo
- Nino Rode, sodelovanje v delovni skupini za mednarodno socialno delo
- Mirjam Ten Veen, administrativna podpora
- Eva Jerabek, administrativna podpora

logo aces