Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanje in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj

Project type: Research Programme

Code: P5-0058

Beginning: 01.01.2018

End: 31.12.2023

Leader: prof.dr. Darja Zaviršek

Associates:

prof.dr. Vito Flaker

izr.prof.dr. Mojca Urek

izr.prof.dr. Jelka Zorn

doc.dr. Srečo Dragoš

izr.prof.dr. Jana Mali

doc.dr. Petra Videmšek

as.dr. Gašper Krstulović