Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah

Project type: Basic research project

Code: J5-1784

Beginning: 01.07.2019

End: 30.06.2022

Funding: ARRs

Coordinator: Zavod INRISK

Leader: izr. prof. dr. Jana Mali (za Fakulteto za socialno delo)