Izvedba izobraževanj za potrebe deinstitucionalizacije CUDV Črna

Code: 411-01/2021-119

Beginning: 01.09.2021

End: 28.02.2202

Coordinator: UL, Faculty of Social Work

Leader: red. prof. dr. Vito Flaker