Kako do izredne pomoči? Seznam Centrov za socialno delo

Podobno kot zdravstvo mora v času izrednih razmer hitro in učinkovito delovati tudi javna služba socialnega varstva. Čeprav so centri za socialno delo fizično zaprti, so uslužbenci na voljo prek telefonov in elektronske pošte, prav tako pa so CSD-ji v stalnem stiku z ustanovami, kot je policija. Darja Kuzmanič Korva iz skupnosti Centrov za socialno delo pojasnjuje, da so uslužbenci na delovnih mestih in prednostno rešujejo nove vloge.

Seznam Centrov za socialno delo

Celoten prispevk o pomoči preko CSDjev (vir, val202)

Druge oblike pomoči, razvrščeno po občinah (vir, Slovenska Filantropija)