Nasilna deložacija Avtonomne tovarne Rog - javno pismo

Pismo podpore ob nasilni deložaciji Avtonomne tovarne Rog kolektiva asistentk_ov in profesoric_jev Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani, 28.1.2021

Na fakulteti za socialno delo profesorice, profesorji ter asistentke in asistenti socialnega dela izražamo podporo vsem, ki so bili dne 19. januarja 2021 nasilno izseljeni iz Avtonomne tovarne Rog, vsem kolektivom in posameznicam in posameznikom, ki so tam delovali. Med drugimi so bile to tudi študentke in študenti socialnega dela, ki so v prostorih AT Rog opravljali prakso socialnega dela in bili članice in člani različnih skupin. Obsojamo deložacijo stanovalk in staovalcev iz AT Rog, ki je bila izvedena nasilno in v času pandemije. Nekaj mladih ljudi je bilo poškodovanih, uničeni so bili tudi njihovi osebni predmeti.

Dejanje razumemo kot socialno čiščenje. Gentrifikacija mestnega jedra ima daljnosežne škodljive učinke na življenja mladih, tudi tistih, ki so živeli v AT Rog, med njimi je študent Fakultete za socialno delo. Rušenje Roga je uničilo 15 let prostovoljnega, kreativnega dela, ki je obsegalo tudi skupnostno samoorganizirano socialno delo. V mirnodobnem obdobju se v mestu ustvarja vzdušje militarizacije, nadzora in pregona. Skrbi nas dejstvo, da je bila za vdor v AT Rog vpoklicana specialna enota policije.

Ustvarjalke in ustvarjalci, ki so bili angažirani v AT Rog, so v mesto vnašali kritično mišljenje, politično mobilizacijo, najrazličnejše vrste umetniških, kulturnih in športnih dejavnosti ter neformalno socialno delo. Tudi študentke in študenti socialnega dela so bili vključeni v gibanja, kot so bila na primer: Protirasistična fronta brez meja v času begunskega koridorja; Izbrisani; Svet za vsakogar; Nevidni delavci sveta; Vstajniške socialne delavke; Stanovanja za vse, če naštejemo le nekatere. Rogovska skupnost je razvijala politiko skrbi od spodaj. Tu so migrantke in migranti skupaj z domačini kuhali in se prehranjevali, od tu so se organizirali raznoliki protesti proti Trdnjavi Evropi in načrtovale protideportacijske kampanje ter mednarodni dogodki, na primer Žene u crnom. V Rogu je prijatelje našel Mio, ko se je po dolgih letih institucionaliziranega življenja v zavodu preselil v Ljubljano. Za Fakulteto za socialno delo je bil AT Rog tudi eden od prostorov praktičnega izobraževanja: občasno organizirana predavanja, formalizirana učna baza za praktično delo: tu so študentke za svoje diplomske in magistrske naloge raziskovale solidarnost in avtonomijo v praksi. Rog je bil antigentrifikacijska oaza v Ljubljani – v kateri so stanovanja za večino mladih ljudi popolnoma nedostopna.

V disciplini socialnega dela biti del skupnosti in razvijati horizontalne recipročne odnose pomeni vir moči. Rog je bil za mlade skupnost in prostor, iz katerega se je učilo mnogo ljudi. Bil je prostor druženja, izmenjevanja pomembnih spoznanj, pristopov in praks. Tu sta se srečevala aktivizem in akademski svet, svobodno mišljenje in politično delovanje od spodaj, kulturne dejavnosti, dostopne vsem, medsebojna skrb. Ena od študentk socialnega dela je dejala, da je napad na Rog napad na skupnostno socialno delo. Zaskrbljeni moramo biti ob dejstvu, da je rogovska skupnost delovala kot redek korektiv neobstoječi stanovanjski politiki in škodljivim socialnovarstvenim ustanovam.

Pričakujemo, da bo MOL po izpraznitvi AT Rog omogočil, da mladi in starejši, begunke in begunci, domačinke in domačini, ki so delovali v AT Rog, dobijo druge, podobne nadomestne prostore, ki bodo zagotovili, da se avtonomno delovanje ljudi od vsepovsod, iz različnih strok in disciplin ter življenjskih poti v Ljubljani nadaljuje.