Raznolikost in otroštvo: množični odprti spletni tečaj in priročnik za strokovnjake_inje

Zadnja faza projekta Raznolikost in otroštvo: množični odprti spletni tečaj in  priročnik za strokovnjake_inje

Nasilje na podlagi spola je pogosto posledica normativnih pričakovanj, povezanih s spolom. Projekt Raznolikost in otroštvo, ki ga financira Evropska unija, je osredinjen na posebno vrsto nasilja na podlagi spola, in sicer na nasilje nad LGBTI+ otroki in mladimi. Tovrstno nasilje je posledica dejstva, da ti otroci »prestopajo« meje družbenih in psiholoških pričakovanj, ki jih pripisujemo določenemu spolu, in vključuje transfobijo, homofobijo, bifobijo in interfobijo ter s tem predstavlja nesprejemljivo kršitev človeškega dostojanstva, ki ima za otroke in mladostnike pogosto hude posledice.

Pri preprečevanju nasilja je ključno, da se z njim spopademo že v zgodnjih obdobjih otrokovega življenja, in s tem poskrbimo za dobrobit celotne družbe. Zato smo pri projektu Raznolikost in otroštvo v zadnji fazi predvideli različne ukrepe, s katerimi želimo spreminjati družbeno naravnanost do spolne raznolikosti otrok v Evropi. S tem se ukvarjamo na petih ključnih področjih življenja otrok: izobraževanja, zdravstva, družine, javnih prostorov in medijev.

V okviru projekta bomo začeli izvajati tudi 4-tedenski brezplačni množični odprti spletni tečaj (MOOC) za študente_ke, strokovnjake_inje in zainteresirano javnost, ki se bo začel 21. junija in ga prijavljeni v nadaljevanju lahko opravijo v svojem tempu. Na koncu prejmejo potrdilo o udeležbi na tečaju. Na tečaj se lahko prijavite tukaj: https://open.udg.edu/course/view.php?id=3.  

Več ...