Vloga socialnega dela v izrednih razmerah - poplave 2023

Gril, A., Šeme, M. "Vloga socialnega dela v izrednih razmerah." Socialno delo volume 60. issue 3 (2021) str. 201-218.

Socialno delo v času COVIDA-19. Socialno delo volume 60. issue 3 (2021)

RODE, Nino, ZIDAR, Romana, LAMOVŠEK, Vili, ŠKERJANC, Jelka, UREK, Mojca. Socialno delo v primeru naravnih in drugih nesreč. V: ZORN, Matija (ur.), et al. Od razumevanja do upravljanja. Ljubljana: Založba ZRC, 2010. Str. 349-355. Naravne nesreče, knj. 1. ISBN 978-961-254-185-9. ISSN 1855-8887. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-01.pdf. [COBISS.SI-ID 31626797]

Arhiv novic, člankov, intervjujev povezanih z ukrepanjem v času izrednih razmer povezanih s Covid - 19