Poziv k takojšnji prekinitvi ognja in političnemu reševanju konflikta v Gazi

Spodaj podpisani zaposleni na Fakultete za socialno delo, Študentski svet Fakultete za socialno delo, Združenje aktivnih FSD ter Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije se pridružujemo Organizaciji združenih narodov v pozivu k trajni prekinitvi ognja in vzpostavitvi trajnega miru v Gazi.  Združeni stojimo z nedolžnimi civilnimi žrtvami te vojne - z otroki, ženskami, starimi ljudmi in družinami v Palestini in Izraelu. Nedvoumno obsojamo ciljanje in napadanje civilistov, tako s strani Hamasa, kot s strani izraelske vojske. Terorističnemu napadu Hamasa na izraelske civiliste in zajetju talcev, kar je vsega obsojanja vredno, že več tednov sledijo prav tako obsojanja vredni povračilni vojni napadi izraelske vojske na nedolžne palestinske civiliste, ki še vedno ostajajo brez možnosti trajnega varnega zavetja pred bombami in letalskimi napadi izraelske vojske. V vojni med Izraelom in Hamasom je do danes, 14. 12. 2023, umrlo več kot 1.200 izraelskih in prek 18.000 palestinskih civilnih žrtev – med slednjimi je največ otrok in žensk, kar je nezaslišan zločin proti človeštvu. Število civilnih žrtev v Gazi je preseglo število civilnih žrtev v vojnah v Iraku, Siriji in Afganistanu, ki v novodobnem svetu glede tega vidika veljajo za najbolj krvave doslej. Vojna ofenziva izraelske vojske povzroča tudi množično uničevanje zdravstvene in druge infrastrukture ter domov ljudi v Gazi, kar še poglablja to humanitarno krizo. Socialne delavke in delavci smo zavezani zagovarjanju in uresničevanju človekovih pravic in socialne pravičnosti v družbi in svetu, zato želimo s svojo izjavo aktivno prispevati k slišanosti in upoštevanju človekovih pravic nedolžnih civilnih žrtev te vojne. Spodaj podpisani se zato pridružujemo pozivu Mednarodne zveze socialnih delavk in delavcev (International Federation of Social Workers - IFSW) k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in k političnemu reševanju tega skrajno stopnjevanega nasilnega konflikta v smeri trajne vzpostavitve miru – tako za Palestince kot tudi Izraelce. Mednarodno politično skupnost in slovensko vlado pa pozivamo k povečanemu pritisku v smeri takojšnje prekinitve ognja med izraelsko vojsko in Hamasom ter iskanja politične rešitve tega dolgotrajnega konflikta, ki ima svoje zgodovinske korenine. Pozivamo k politični rešitvi, ki bo priznavala enake človekove in socialne pravice Palestincev in Izraelcev. Socialne delavke in delavce in njihove delovne organizacije pa pozivamo k političnemu in socialnemu aktivizmu v boju za človekove pravice nedolžnih civilistov. Verjamemo, da lahko politični pritisk od spodaj navzgor dolgoročno pomembno prispeva k trajni rešitvi te humanitarne katastrofe.

  • Kolektiv Fakultete za socialno delo

as. Monika Bohinec

Nika Cigoj

as. Gaja Černe

doc. dr. Srečo Dragoš

Simona Glavan

doc. dr. Vera Grebenc

doc. dr. Alenka Gril

as. Anže Jurček

doc. dr. Tadeja Kodele

doc. dr. Ana Kralj

izr. prof. dr. Barbara Kresal

red. prof. dr. Vesna Leskošek

pred. Marko Mesec

izr. prof. dr. Nina Mešl

as. dr. Sara Pistotnik

doc. dr. Milko Poštrak

as. dr. Tamara Rape Žiberna

doc. dr. Ana Sobočan

doc. dr. Amra Šabić

as. Mojca Šeme

as. Juš Škraban

as. raziskovalec Anže Štrancar

doc. dr. Lea Šugman Bohinc

izr. prof. dr. Mojca Urek

izr. prof. dr. Petra Videmšek

red. prof. dr. Darja Zaviršek

izr. prof. Jelka Zorn

  • Študentski svet Fakultete za socialno delo
  • Združenje aktivnih Fakultete za socialno delo
  • Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije