Ideje za skupinske dejavnosti

Klavdija Kustec (ur.)
Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2023 - 201 str.
ISBAN: 978-961-297-225-4 (PDF)

Priročnik vsebuje ideje za ledolomilce, dejavnosti za krepitev tima in energizatorje. Uporabite jih lahko pri delu prek spleta in na lokaciji. Dejavnosti pomagajo članom skupine, da lažje premagajo začeteno tremo, oblikujejo vezi in postanejo tim.

Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna.

 

PDF