Izzivi dela in priložnosti za inovacije v starajoči se družbi

Vabilo na posvet

Izzivi dela in priložnosti za inovacije v starajoči se družbi,

ki ga organizirajo Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za socialno delo in Fakulteta za upravo v okviru Multidisciplinarnega raziskovalno razvojnega centra UL za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje (MRRC UL SI-AHA).

Posvet bo potekal na Fakulteti za socialno delo, 13. 2. 2024 med 9.00 in 13.00.

Na posvetu bomo predstavili del raziskovalnih aktivnosti, ki jih izvajamo na Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za socialno delo in Fakulteti za upravo, ki prispevajo pomemben vpogled v zaposlitvene in delovne aktivnosti ljudi na prehodu iz zaposlitve v upokojitev in kasneje. Raziskovanje na tem področju je lahko osnova razvijanju inovacij za bolj kakovostno življenje v starosti.

Vabilo