Dolgotrajna oskrba, implementacija, aktualna situacija in izzivi na Centrih za socialno delo - posvet

4. 4. 2024 ob 17.00 Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana, predavalnica 1

Dolgotrajna oskrba prinaša veliko novosti, predvsem kot drugačna paradigma oskrbe, ki presega stare obrazce organiziranja oskrbe, načinov pristopa k človeški stiski, statusa uporabnikov in bistva procesov pomoči. Dolgotrajna oskrba torej ni le nadgradnja obstoječih sistemov socialne varnosti, socialnega in zdravstvenega varstva. Je velik izziv za vzpostavitev novih organizacijskih struktur in novih načinov zagotavljanja storitev pomoči in podpore, ki bodo integrirani in zagotavljali sinergije različnih strok v skupne strategije pomoči in solidarnosti.

Govorci:
• Milica Žuraj (CSD Ljubljana)
• Predstavnik Ministrstva za solidarno prihodnost
• Vito Flaker (FSD Ljubljana)
• Tatjana Milavec (SCSD)
• Franc Imperl (Firis Imperl d.o.o.)
• Gregor Lapajne (CSD Ljubljana)
• Simona Topolinjak (Mestna občina Ljubljana)

V drugem delu posveta sledi diskusija, v katero se bo predvidoma vključevalo večje število vabljenih gostov.

Soorganizator posveta je Fakulteta za socialno delo.

Moderatorja dogodka: Anže Štrancar in Ivan Janko Cafuta