Supervision in social work: Learning from success

Petra Videmšek

Ljubljana: Založba Univerze v Ljubljani, 2024, 237 str.

ISBN 978-961-6569-82-8 (PDF)

Angleška knjiga je prevod knjige Petre Videmšek Supervizija v socialnem delu: Učenje na podlagi dobrih izkušenj, ki jo je leta 2021 izdala Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani

Elektronska publikacija je brezplačna in javno dostopna: https://doi.org/10.51741/9789616569828

PDF