Pregled raziskovalnega dela in publikacij Fakultete za socialno delo 2005 – 2015

09.12.2015

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani je v svojem 60-letnem razvoju poleg pedagoških dosežkov na področju študija socialnega dela pomembno prispevala tudi k raziskovalni dejavnosti na tem področju. Glede mnogih aktualnih družbenih vprašanj in izzivov je pogosto orala ledino, oblikovala inovativne rešitve in prispevala k bogatejšemu in mnogostranskemu razumevanju kompleksnih socialnih problemov v družbi, s svojimi proaktivnimi projekti pa pogosto tudi aktivno prispevala k reševanju le-teh.

Ker je nemogoče predstaviti vso bogato paleto raziskovalnih rezultatov, ki posegajo na številna raznolika področja, na katerih deluje socialno delo, ter celotno raziskovalno dejavnost in vse projekte, ki so in še potekajo na Fakulteti za socialno delo, smo jih za predstavitveni dogodek zbrali le nekaj, na dogodku pa so bile na voljo tudi publikacije iz drugih projektov, publikacija s pregledom celotne raziskovalne dejavnosti fakultete in posebna številka revije Socialno delo, v kateri je seznam vseh projektov iz zadnjih desetih let.

DSC 0009

 


 

 


Predstavite projektov je vodila in povezovala izr.prof.dr. Barbara Kresal. Na dogodku so profesorice in profesorji, raziskovalke in raziskovalci Fakultete za socialno delo kratko predstavili naslednji izbor:
 

 

DSC 0015

 

 

doc. dr. Nina Mešl projekt, ki se sofinancira iz Norveškega finančnega mehanizma “Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševane socialne izključenosti in krepitev zdravja”,
http://spds.splet.arnes.si/

 

DSC 0031

 

 

izr.prof. dr. Jana Mali projekt, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada “Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti”,

 

DSC 0032

 izr. prof. dr. Vesna Leskošek rezultate ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom “Zaposleni revni”,

 

DSC 0042

 doc. dr. Mojca Urek projekt iz programa EU-JUST “Access to Justice for Children with Mental Disabilities”,

 

DSC 0056

 

 

izr. prof. dr. Vito Flaker projekt “Priprava izhodišč izvedbe deinstitucionalizacije v Republiki Sloveniji”

 

DSC 0065izr. prof. dr. Bogdan Lešnik projekt, ki ga sofinancira ARRS “Internacionalizacija Univerze v Ljubljani”, s posebnim poudarkom na predstavitvi projekta, s katerim Fakulteta za socialno delo sooblikuje tudi razvoj študija socialnega dela v mednarodnem prostoru, to je “Vzpostavitev študija socialnega dela na Univerzi v Colombu« na Šri Lanki.
 

 

DSC 0073

 


prof. dr. Darja Zaviršek raziskovalni program “Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji – teoretske podlage metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj“,

 

Ob koncu je bila na kratko predstavljena tudi založniška dejavnost Fakultete za socialno delo in njene znanstvene monografije, knjige in druge publikacije, ki so bile izdane v zadnjih desetih letih.

DSC 0047
 

 

 

 

foto: M. Mesec