Mednarodna konferenca: Ravnanje z rutino v institucijah in socialnih službah za dolgotrajno bivanje ljudi z ovirami v Sloveniji, Franciji in na Portugalskem

12.04.2018

Mednarodna konferenca: Ravnanje z rutino v institucijah in socialnih službah za dolgotrajno bivanje ljudi z ovirami v Sloveniji, Franciji in na Portugalskem

Fakulteta za socialno delo, Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in vključevanja, je vključena v mednarodni projekt »Primerjalni vidiki dobre obravnave oseb v specializiranih institucijah v Evropi«, ki poteka od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Namen projekta je primerjati dobre prakse s področja skrbi za ljudi z ovirami v specializiranih institucijah v Franciji, Sloveniji in na Portugalskem. Partnerja Erasmus+ projekta iz Slovenije sta Fakulteta za socialno delo in društvo Altra; iz Portugalske Šola za socialno delo iz Porta in integracijski center za podporo ljudem z ovirami Misericordia do Porto; iz Francije pa Regionalni inštitut za socialno delo Champagne-Ardenne ter La Baraudelle, ustanova za dolgotrajno bivanje oviranih.

12. aprila 2018 je v okviru projekta na Fakulteti za socialno delo potekala mednarodna konferenca s poudarkom na ravnanju s praksami institucionalne rutine ter načinih preseganja le te v Franciji, Sloveniji in na Portugalskem. Na konferenci je sodelovalo akademsko in strokovno osebje, študenti in študentke, uporabniki in uporabnice iz treh nevladnih organizacij in treh visokošolskih ustanov iz Francije, Portugalske in Slovenije ter domača in tuja strokovna javnost. Konferenca je poudarila podobnosti na področju podpore oviranih v skupnosti in opozorila na razlike na področju socialnovarstvenih institucij, kjer Slovenija vztraja na velikih ustanovah z rigidno institucionalno rutino, francoske in portugalske ustanove pa na majhnih organizacijah s fleksibilno in ljudem prijazno institucionalno rutino.

 

Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in vključevanja, Fakulteta za socialno delo:

as. dr. Gašper Krstulović

as. Emanuela Fabijan, mlada raziskovalka 

red. prof. dr. Darja Zaviršek (vodja projekta na partnerski organizaciji)

 

OIRCON 1

Predstavitev Erasmus+ projekta in projektnih partnerjev

Avtorica fotografije: Emanuela Fabijan

 

OIRCON 2.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Darja Zaviršek s Fakultete za socialno delo je predstavila zgodovinski aspekt obravnave ljudi z ovirami v Sloveniji

Avtorica fotografije: Emanuela Fabijan

OIRCON 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič dr. Valerija Bužan je predstavila prispevek z naslovom Institucionalna rutina kot institucionalni problem in načini premagovanja le te v Sloveniji

Avtorica fotografije: prof. Darja Zaviršek

 

OIRCON 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevek projektnih partnerjev iz Francije o ravnanju z institucionalno rutino s stališča strokovnega osebja, uporabnikov/-c in študentk/-ov

Avtorica fotografije: prof. Darja Zaviršek

OIRCON 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeleženci in udeleženke mednarodne konference

Avtorica fotografije: prof. Darja Zaviršek

OIRCON 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prispevek o dobri obravnavi in institucionalni rutini v integracijskem centru za podporo ljudem z ovirami Misericordia do Porto ter Šoli za socialno delo iz Porta s strani projektnih partnerjev iz Portugalske

Avtorica fotografije: prof. Darja Zaviršek