Predstavitev monografije Inovacije v dolgotrajni oskrbi: primer domov za stare ljudi

03.04.2019

V sredo, 3. 4. 2019, je na fakulteti potekala predstavitev monografije Inovacije v dolgotrajni oskrbi: primer domov za stare ljudi avtorjev Jane Mali, Vita Flakerja, Mojce Urek in Andreje Rafaelič.

Inovacije v dolgotrajni oskrbiMonografija obravnava predvsem inovacije v socialnem varstvu oz., še bolj specifično, inovacije na področju oskrbe starih ljudi, najbolj pa inovacije v domovih za stare. Predstavljene inovacije se porajajo tako znotraj kot zunaj domov. V nekaterih primerih so inovacije, ki porajajo spremembe znotraj doma, spodbuda za razvoj zunajinstitucionalne pomoči (na primer, raziskovanje razlogov za odhod v dom je lahko podlaga za razvoj pomoči na domu). Dogaja pa se tudi, da dom izvaja storitve za uporabnike zunaj doma, ki so spodbuda za inovacije v domu (na primer, izobraževanja o demenci za sorodnike so lahko spodbuda za izobraževanja o demenci za stanovalce doma). Rezultati takšnih vplivov inovacij so enkraten pogoj za razvoj doma kot institucije za celostno oskrbo starih ljudi, ker predvidevajo tudi izhodišča za dezinstucionalizacijo v Republiki Sloveniji. Domovi naj bi se razvili v t. i. gerontološke centre, ki zagotavljajo celostno oskrbo za stare ljudi na določenem lokalnem območju. Poleg institucionalne oskrbe naj bi zagotavljali tudi različne oblike skupnostne oskrbe s pridruženimi oblikami izobraževanja in usposabljanja neformalnih oskrbovalcev za oskrbo starih ljudi kakor tudi razbremenjevalne oblike za oskrbovalce.

 

Po uvodni predstavitvi vsebine monografije je sledila okrogla miza o trendih razvoja domov v kontekstu dolgotrajne oskrbe. Na okrogli mizo so poleg avtorjev monografije sodelovali še Jaka Bizjak (Skupnost socialnih zavodov Slovenije), Janja Romih (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Ana Petrič (Center starejših Notranje Gorice), Vesna Vodišek Razboršek (Dom starejših Šentjur) in Bojanka Genorio (Dom starejših občanov Ljubljana – Fužine). Ključni poudarki razprave okrogle mizo so, da je za prihodnji razvoj domov treba upoštevati potrebe stanovalcev in razvijati kulturo inovacij, uvajanja novosti v oskrbo, ki bo učinkovito zadovoljevala potrebe ljudi. Takšne usmeritve bi morale veljati za vse domove, pri tem pa bi morala biti zagotovljena predvsem sistemska podpora inovacijam.

Založba FSD