Doktrina in praksa socialnega dela z družinami s številnimi izzivi: Izkušnje projekta LIFE

14.05.2019

LIFE vsi

 

DOKTRINA IN PRAKSA SOCIALNEGA DELA Z DRUŽINAMI S ŠTEVILNIMI IZZIVI: IZKUŠNJE PROJEKTA LIFE

IMG05656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za nami je zelo uspešna zaključna konferenca, ki smo jo organizirali v okviru projekta Erasmus+ LIFE (Learning to Innovate with Families). 14.5.2019  se je na Fakulteti za socialno delo zbralo preko 100 socialnih delavk in delavcev ter strokovnih delavk in delavcev drugih strok na celodnevni konferenci z naslovom »Doktrina in praksa socialnega dela z družinami s številnimi izzivi: izkušnje projekta LIFE«. Z nami so bili tudi naši projektni partnerji z R&D Centre Linköping, Švedska in Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Norveška. Preko Skype povezave je sodelovalo tudi 70 študentov iz Osijeka. V sodelovalnem vzdušju smo predstavili rezultate našega triletnega dela in skupaj iskali možne poti za nadaljnji razvoj socialnega dela na področju podpore in pomoči družinam s številnimi izzivi.

Fakulteta za socialno delo, predavalnica 2

8.30–9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00–9.10

Otvoritev in uvodni nagovor dekanje Fakultete za socialno delo: dr. Vesna Leskošek

9.10–9.20

Nagovor in predstavitev projekta: dr. Nina Mešl in dr. Tadeja Kodele

9.20–10.35

dr. Nina Mešl: Socialno delo z družinami s številnimi izzivi

 

Peter Stefanoski: Izvirni delovni projekt (in ne servis!) pomoči

 

Cecilia Cras, Bo Davidsson, Mats Eriksson: The family pilot - results  from a project about holistic working methods in social work with families with complex needs (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku)

10.35–11.00

Odmor

11.00–12.20

dr. Tadeja Kodele: Podpora socialnim delavkam pri socialnem delu z družinami s številnimi izzivi: izkušnje v mentorski skupini projekta LIFE,

 

dr. Sanja Sitar Surić: Uporaba pristopa soustvarjanja v delovnem odnosu kot ključni dejavnik učinkovitosti v procesu pomoči družini s številnimi izzivi,

 

Tjaša Komac: Sodelovanje z otrokom v procesu podpore in pomoči družini s številnimi izzivi

 

Meta Smole: Pomen kontinuiranega sodelovanja z družino s številnimi izzivi

12.20-13.10

Odmor

13.10–14.20

mag. Valerija Ilešič Toš: Osebno vodenje v socialnem delu z družino s številnimi izzivi

 

Aleš Žnidar: Reorganizacija CSD-jev - kje smo sedaj?: pogledi zaposlenih na centrih za socialno delo

 

dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič: Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti                    

14.20–15.15

Razprava in zaključki

Na konferenci je potekala tudi promocija nove knjige s področja socialnega dela z družino avtoric dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in dr. Nine Mešl z naslovom Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti.

Fotogalerija (foto M. Mesec)