Socialno delo z družino: soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti - predstavitev knjige

11.12.2019

Gre za temeljno delo na področju socialnega dela. Je plod dolgoletnega raziskovanja in ustvarjanja izvirnih konceptov, ki so ključni pri kompleksnem socialnem delu z družino. Avtorici pišeta o znanju o procesih, soustvarjanju izvirnosti koncepta pomoči, razvidnosti in ozaveščenosti, sodelovalnem pogovoru z družino, pomembnosti jezika socialnega dela, družinskih življenjskih potekih, družinah s številnimi izzivi, rejništvu, socialnem delu z družino v šoli, odklonskem vedenju mladih, starih ljudeh v družini in o socialnem delu z družinami v procesu ločitve ali razveze.

060 "Monografija je dragocena tudi zato, ker je delo slovenskih avtoric in ponuja pristope, ki temeljijo na znanstveno dokazanih dognanjih, ki so prilagojeni naši stvarnosti in preverjeni v našem prostoru. Z monografijo sta avtorici dopolnili in obogatili seznam slovenske literature s področja dela z družino. Model soustvarjanja podpore in pomoči v socialnem delu je enkraten tako v Sloveniji kot tudi v svetu." Iz recenzije dr. Marije Kavkler

Predstavitev knjige je bila na Fakulteti za socialno delo, v sredo, 11. decembra 2019, ob 12.30, v predavalnici 9. Knjigo sta predstavili avtorici Gabi Čačinovič Vogrinčič in Nina Mešl.

Založba FSD