Posvet o rejništvu

29.03.2022

Na posvetu o rejništvu, ki smo ga dne 29.3.2022 soorganizirali z Rejniškim društvom Slovenije, smo nagovorili aktualne izzive in slišali različne perspektive udeleženih v rejniškem sistemu. Predloge, ki smo jih oblikovali ob koncu posveta, bomo objavili v Rejniškem glasniku in reviji Socialno delo.